Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Ansvar som ledare

Som ledare har man ett visst ansvar. Här försöker vi göra det tydligt vilket ansvar man har i olika typer av ledarroller.

Gruppledare

  • Hålla i planering av gruppens träffar och håll i träffarna för gruppen. Hör av er till grenledaren för stöd om det behövs.
  • Läs månadsmailet - där finns viktig information från styrelsen.
  • Som ledare är du ambassadör för Friluftsfrämjandet. Lägg 45 minuter på webbutbildningen om vår värdegrund. Du hittar den under Mina sidor. 
  • Gå utbildning! Vi vill att alla våra ledare ska vara utbildade!
  • Skicka in ett utdrag från Belastningsregistret. Alla föräldrar måste kunna känna sig trygga när vi är ute med deras barn.
  • Lös medlemsskap i Friluftsfrämjandet. Alla måste vara medlemmar i Friluftsfrämjandet. Lokalavdelningen återbetalar kostnaden. 
  • Lägg upp en aktivitet på hemsidan, ett s.k. Äventyr, men terminens program där deltagarna kan anmäla sig.
  • Slutrapportera Äventyret när terminen är slut.
  • Samla in pengar för terminsavgiften från gruppen och sätt in pengar för varje termin till Kassören direkt när alla betalat på postgiro: 899029-3.
  • Kontrollera medlemskap för samtliga medlemmar i gruppen. Antingen får medlemmarna visa upp medlemskort el så kan ni som ledare söka i medlemsregistret. Under Mina sidor->Verktyg->Medlemssök. Vid avancerad sök så kan man ange ålderspann och lokalavdelning så det blir lätt att hitta alla på en gång.
  • Meddela grenledaren när någon ledare börjar eller slutar och när ni behöver stöd.

Ledare

  • Delta i planering av gruppens träffar och håll i träffarna för gruppen. Hör av er till grenledaren för stöd om det behövs.
  • Läs månadsmailet - där finns viktig information från styrelsen.
  • Som ledare är du ambassadör för Friluftsfrämjandet. Lägg 45 minuter på webbutbildningen om vår värdegrund. Du hittar den under Mina sidor. 
  • Gå utbildning! Vi vill att alla våra ledare ska vara utbildade!
  • Skicka in ett utdrag från Belastningsregistret. Alla föräldrar måste kunna känna sig trygga när vi är ute med deras barn.
  • Lös medlemsskap i Friluftsfrämjandet. Alla måste vara medlemmar i Friluftsfrämjandet. Lokalavdelningen återbetalar kostnaden.