Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Ansvar som ledare

Som ledare har man ett visst ansvar. Här försöker vi göra det tydligt vilket ansvar man har i olika typer av ledarroller.

Gruppledare

 • Hålla i planering av gruppens träffar och håll i träffarna för gruppen. Hör av er till grenledaren för stöd om det behövs.
 • Läs månadsmailet - där finns viktig information från styrelsen.
 • Som ledare är du ambassadör för Friluftsfrämjandet. Lägg 45 minuter på webbutbildningen om vår värdegrund. Du hittar den under Mina sidor. 
 • Gå utbildning! Vi vill att alla våra ledare ska vara utbildade!
 • Skicka in ett utdrag från Belastningsregistret. Alla föräldrar måste kunna känna sig trygga när vi är ute med deras barn.
 • Lös medlemsskap i Friluftsfrämjandet. Alla måste vara medlemmar i Friluftsfrämjandet. Lokalavdelningen återbetalar kostnaden. 
 • Lägg upp en aktivitet på hemsidan, ett s.k. Äventyr, men terminens program där deltagarna kan anmäla sig.
 • Slutrapportera Äventyret när terminen är slut.
 • Samla in pengar för terminsavgiften från gruppen och sätt in pengar för varje termin till Kassören direkt när alla betalat på postgiro: 899029-3.
 • Kontrollera medlemskap för samtliga medlemmar i gruppen. Antingen får medlemmarna visa upp medlemskort el så kan ni som ledare söka i medlemsregistret. Under Mina sidor->Verktyg->Medlemssök. Vid avancerad sök så kan man ange ålderspann och lokalavdelning så det blir lätt att hitta alla på en gång.
 • Meddela grenledaren när någon ledare börjar eller slutar och när ni behöver stöd.

Ledare

 • Delta i planering av gruppens träffar och håll i träffarna för gruppen. Hör av er till grenledaren för stöd om det behövs.
 • Läs månadsmailet - där finns viktig information från styrelsen.
 • Som ledare är du ambassadör för Friluftsfrämjandet. Lägg 45 minuter på webbutbildningen om vår värdegrund. Du hittar den under Mina sidor. 
 • Gå utbildning! Vi vill att alla våra ledare ska vara utbildade!
 • Skicka in ett utdrag från Belastningsregistret. Alla föräldrar måste kunna känna sig trygga när vi är ute med deras barn.
 • Lös medlemsskap i Friluftsfrämjandet. Alla måste vara medlemmar i Friluftsfrämjandet. Lokalavdelningen återbetalar kostnaden.