Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Styrelsen

Här följer en presentation av styrelsen och fördelningen av ansvarsområden som vi har. Till höger har ni våra kontaktuppgifter.

Styrelsen

Ordförande                               Vice ordförande 
Kerstin Walstad                          Martina Annerfeldt

Sekreterare                               Kassör
Håkan Björkdahl                         Cathrine Götesson

Ledamöter
Johan Rocklind                           Therese Welander
Malin Strömberg

Ansvarsområden

IT-ansvarig
Johan Rocklind

Pressansvarig
Kerstin Walstad

Ansvarig för intresseanmälningar och kölistan
Cathrine Götesson

Kontaktperson gällande råd om anmälan 
Martina Annerfeldt

Förrådsansvarig
Ansvaret varierar bland styrelsemedlemmarna

Grenledare

I styrelsen har vi utsett grenledare som har kontakten med ledarna för respektive gren. Våra grenledare är:

Öppna skogsgläntan/Skogsknopp/
Skogsknytte

Cathrine Götesson

Skogsmulle Therése Welander
Strövare Martina Annerfeldt
Frilufsare/TVM Håkan Björkdahl

Styrelsemöten 2020

Våra styrelsemöten äger rum följande dagar och är öppna för alla medlemmar i föreningen.

16 Januari
6 Februari
5 Mars, Årsmötet
2 April
7 Maj
11 Juni
20 Augusti
10 September
15 Oktober
12 November
3 December
Plats: Vv fråga styrelsen innan mötet då platsen varierar mellan mötena.
Tid: 19.00 – 21.00

Kerstin Walstad

kerstin.walstad@gmail.com

072-152 47 43

Martina Annerfeldt

martina.annerfeldt@svenskakyrkan.se

0736-809498

Håkan Björkdahl

hakbjo@hotmail.com

0766-441579

Cathrine Götesson

cathrine.gotesson@gmail.com

0767-600238

Johan Rocklind

johan@rocklind.se

070-2005281

Therése Welander

welandertherese@gmail.com

072 - 17 92 100