Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Stöd till unga

Region Östs styrelse har fattat beslut om att möjliggöra för unga i regionen att söka bidrag till gränsöverskridande ungdomsaktiviteter. Här kan du läsa mer om riktlinjerna för dig som vill söka stöd.

Riktlinje för bidrag till aktiviteter som TVM-invigningar och liknande arrangemang

Friluftsfrämjandet Region Öst vill uppmuntra lokalavdelningar och grupper som arbetar med aktiviteter för ungdomar inom ramen för Friluftsfrämjandets ungdomsverksamheter. På lång sikt  tror vi att det gynna ungdomsverksamheten som helhet. 

Allmänt om stödet

För gränsöverskridande ungdomsaktiviteter som TVM-invigning, TVM-läger eller liknande öronmärker regionstyrelsen, från och med 2018, årligen en mindre summa, inom ramen för styrelsens ung-budget. (Övrig del av regionens så kallade "ung-budget" går bland annat/i första hand till satsningar som handlar om verksamhetsutveckling för unga och ung demokrati).

Vad kan man söka stöd för? 

Stöd till gränsöverskridande ungdomsaktivitet kan till exempel kunna beviljas för

  • subventionering av (del av) arrangemangskostnad
  • subventionering av resekostnader för deltagare.

Hur fördelas bidraget?

Bidrag kommer årligen att fördelas, från fall till fall, men i första hand utifrån nedanstående prioriteringar:

  • Aktiviteter som sker i egen region (oavsett deltagare)
  • Aktiviteter som är gränsöverskridande, exempelvis berör flera lokalavdelningar

Så här gör du för att söka stöd

För att få del av avsatta medel ska ansvarig person (hos arrangör eller lokalavdelning som ska skicka delegater) skriftligen ansöka om begärt belopp till regionstyrelsen (kontakta någon i styrelsen), tillsammans med en motivation med bakgrund, syfte och förväntat resultat av aktivitet som man söker bidrag till.

Det ska också framgå hur många ungdomsmedlemmar från Region Öst respektive andra regioner som direkt/indirekt berörs/får nytta av det sökta beloppet.