Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

I Ur och Skur

Upplevelsebaserat lärande både ute och inne för våra förskolebarn

I ur och skur är en del av friluftsfrämjandets landsomfattande rörelse som värnar om det rörliga friluftslivet och naturen.
Idag finns det ca 200 I Ur och Skurenheter över hela Sverige i form av förskolor, familjedaghem, skolor och fritidshem för barn och ungdomar mellan 1 och 13 år.

Den bästa lekplatsen för ett barn är en skog, äng eller en strand. Var kan man öva sig att gå, springa, hoppa, balansera, krypa, åla eller klättra bättre än i variationsrik natur? Leken går över stock och sten och det finns lekredskap så det räcker till alla. I naturen kan alla hitta sin egen utmaning, i det lilla eller stora, kika med lupp eller klättra i träd. När leken tar paus smakar matsäcken som bäst och efter maten somnar man lätt till vindens sus.


I Ur och Skurs grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom vistelse i naturen. Det innebär att barnen får hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen.Genom att vistas i naturen och tala om naturen, stimuleras nyfikenheten, till nya upptäckter, som leder till egna slutsatser. Detta i sig leder i sin tur till en fördjupad förståelse för olika sammanhang mellan växter – djur - människor och vår miljö.


I Ur och Skur arbetar man med utomhuspedagogik som metod, där leken är en viktig del och lärandet bygger på upplevelser med hela kroppen och alla våra sinnen. Pedagogernas roll är att utgå från barnenochgruppen och att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.


(Alla I ur och skur enheter följer även skolverkets läroplan för förskolan, Lpfö98)

I Finspång finns två I ur och skur förskolor och en i Brenäs, se länkarna nedan