Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Premiär paddling 2018

Tisdagen den 29 maj 2018 startade årets "måndagspaddlingar"

Vi var 12 stycken som i härligt högsommarväder startade paddelsäsongen 2018.
Första sjö blev Skiren där premiären även inkluderade, i samarbete med Studiefrämjandet, en utbildning i paddelteknik och en demonstration av kamrat och flottör räddning. Både "benkrok" och "hasning" visades som metoder att med kamratens eller flottörens hjälp ta sig upp i kajaken efter en kapsejsning. Momenten för kamraträddning är:
  1. Den kapsejsade stannar vid sin kajak och påkallar uppmärksamhet med sin visselpipa, om så behövs.
  2. Kamraten paddlar fram och den kapsejsade tar sig till dennes kajak. Den kapsejsade håller sig fast i kamratens för eller, speciellt om det är kallt i vattnet, hänger sig runt fören med benen på däck för att minska den nedkylande effekten av vattnet.
  3. Kamraten tar tag i den kapsejsade kajaken och om den är vattenfylld - vänder den upp och ner och lyfter upp dess för framför sig, över sin egen sittbrunn, så att vattnet töms. Lyftet inleds kanske enklast med rättvänd kajak och sen vänder man den när man har fören framför sig.
  4. Kamraten sätter tillbaka den tömda kajaken rättvänd och fattar ett bra grepp med händerna på bägge sidorna om sittbrunnen. Bägge kajakerna ligger nu parallellt och bildar en stabil katamaran.
  5. Den kapsejsade tar sig fram till sin kajak och lyfter upp ett ben i sittbrunnen, med foten pekandes mot fören, och blir så hängandes längs kajaken. Genom att fatta tag i sittbrunnssargen går det nu lätt att rulla upp i kajaken. Pröva gärna själv. Genom att kamraten sittandes i sin egen kajak, håller och delvis hänger över den andres sittbrunn, blir "katamaranen" stabil och kan svårligen vältas eller säras. Denna räddningsmanöver går bra även i hög sjö. Stabiliteten gör även att man kan ta sig upp på däck via aktern och sen hasa fram till sittbrunnen. Benkrok är den av Friluftsfrämjandet rekommenderade metoden.
  6. Sista momentet är att vid behov pumpa ur eventuellt vatten som fortfarande kan finnas kvar i sittbrunnen.

Vid flottörräddning, då ingen kamrat finns tillgänglig, har man en uppblåsbar flottör som man trär på paddelns ena ände. Innan dess kan man försöka tömma kajaken på vatten. Tömningen är svårare då man måste göra den genom att försöka lyfta fören, trampandes vatten. Men en förbättring kan man alltid uppnå. Efter tömningen träs den uppblåsbara flottören på paddenls ena ände. Den andra änden spänner man fast i en därför avpassad klyka bakom sittbrunnen så att paddeln bildar rät vinkel mot kajaken och man har fått en stabil "katamaran" som tål stora belastningar från flottörsidan. Flottören har sån flytkraft att man enkelt med benkrok kan rulla upp i kajaken. Detta går, jämfört med kamraträddning, lättare eftersom paddeln ger ett bättre stöd för upprullningen. Sedan måste man pumpa ut resten av vattnet. Upprullningen i kajaken försvåras inte om sittbrunnen är full, men det är arbetsamt eftersom man måste pumpa ut vattnet.
Observera att flottören måste vara förberedd med montage av klykan i kajakskrovet.
Det är också mycket viktigt att man alltid fäster sin paddel med en lagom tunn lina till kajaken så att paddeln inte kan driva iväg efter en kapsejsning, och även tryggt kan släppas i vattnet vid kamraträddningen eller om man behöver hjälpa till på annat sätt med bägge händerna.

När det gäller paddelteknik så är grundtekniken att sätta i paddeln långt fram med den undre armen rak och den övre krökt. Paddeln har då en lutning bakåt. Man kan förlänga taget genom att luta överkroppen framåt. När paddeln stuckits ned i vattnet börjar man paddeltaget genom att häva kajaken framåt genom att sträcka den övre armen med den undre handen som en sorts årklyka. Paddelns bakåtlutning övergår till en lodrätt position och nu rätar man på kroppen och drar även med den undre armen tills man med paddeln lodrätt når en position jämsides med kroppen. Paddeltaget skall då upphöra och bladet lyfts ur vattnet. Fortsätter man att dra med undre armen bakom kroppen börjar paddeln lyfta vatten vilket pressar ner kajaken och slösar på krafterna. När man börjar paddeltaget lyfter man istället kajaken och minskar därmed dess deplacementet och vattenmotstånd varför kraften man då lägger på paddeln framför sig lönar sig bättre.
Sen finns det många andra metoder med paddeln och kajaken som underlättar manövrering, och hjälper till att undvika belastningsproblem i handleder och axlar, men dessa får anstå till en annan gång.