Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Vandring

Vandringslederna visar vägen ut i naturen! Friluftsfrämjandet är huvudman för det orangemärkta vandringsledssystemet inom Gagnefs kommun. (Det finns också andra stigar med annan färgmärkning).

Syftet med vandringslederna är att stödja det rörliga friluftslivet och bevara flerhundraåriga kulturstigar som det annars är risk för att de försvinner.

Mål - ett vandringsledssystem av hög standard, med god framkomlighet, väl skyltat, med rastplatser och information om natur och kultursevärdheter.

Friluftsfrämjandet i Gagnef har ett unikt vandringsledssystem i omfattning och utförande i landet. Det är många mil leder, 48 mil i ett nätverk som täcker hela kommunen. Skulle man lägga de märkta lederna i en rad skulle man nå i stort sett till Skånegränsen.

Det är i huvudsak fäbodstigar och lederna går i stort sett genom alla fäbodar, ett 40-tal. Det är också så ordnat att man kan gå i slingor, man kan komma tillbaka där man startade, vilket är ett miljövänligt sätt att vandra. Det blir mindre bilåkning. Det är många rastkojor, slogbodar och kolarkojor i ledsystemet, så med sovsäck och liggunderlag kan man få ett enkelt nattlogi. I 13 anläggningar kan man sova fler än en person och i 12 kolarkojor finns det en brits. Alla raststugor är olåsta utom Prästbuo, där lånar man nyckel i Källbäckens by.

Stigarna är som regel röjda till en meters bredd, så att man kan gå med ryggsäck eller bärhink i handen. Märkningen är med orange vattenfast färg i form av en smal ring eller runda färgklickar på träd i båda färdriktningarna. Det ska helst inte vara tätare markeringar än man ser från märke till märke. I fäbodar ska man vara extra försiktig med att måla. Det finns planer på att ersätta nuvarande märkning med korta runda pinnar med orange topp i fäbodar.