Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsliv & naturturism

Friluftsfrämjandet i Gagnef har under många år på olika sätt marknadsfört sig i media. Grupper och enskilda tar kontakt med oss kommer hit - vandrar - paddlar och cyklar. 1996 fick kommunen utmärkelsen "Sveriges bästa bästa friluftsmiljökommun", mycket tack vare Friluftsfrämjandets insatser.

2002 fick lokalavdelningen Friluftsfrämjandets pris som "Årets linslus". Av de mer än 400 lokalavdelningarna syntes vi mest i pressen.
Vi har ett unikt vandringsledssystem. 2005 kan vi räkna ihop 480 km och med den sträckan på en enda led skulle vi nå ca 10 mil söder om Jönköping.

Vandring med kulturinformation

Vi arbetar fortlöpande med kulturinformation i ledsystemet.
I fäbodarna som vi passerar, ett 40-tal, finns en kort information om fäbodshistoria uppsatt. Till minne av den stora och långa kolningsperioden finns ett antal kolarkojor rekonstruerade, på platser där det också tidigare varit kolarkojor. Vi har byggt upp en ny koja med spis på den gamla platsen. Omkring kolarkojan finns också gamla kolningsottnar.
Flottarleden är minnesrik från bäckflottningens tid som slutade 1950-talet. En del av flottarleden är också kanotled.

Gröngubbens vandringsleder med skrönor om Randa, vittror, älvor med flera väsen som alltid funnits i vår folktro. I en studiecirkel har ett gäng från Bäsna gjort en intressant historia om Gröngubben som man också kan studera på olika platser under vandringen.

Karl-Erik Forslund har skrivit om Gröngubben i boken "från källorna till havet".
Från myrslåtterns samlade man in hö långt från bebyggelsen och under flera dagar använde man då slogboden som rast och sovplats. Ett 30-tal slogbodar finns uppsatta i vårt ledsystem. De allra flesta slogbodar är dock bara rastplatser men några har fått golv för eventuell övernattning.

Vandring med naturinformation

För närvarande finns 28 st färdiga naturreservat i Gagnefs kommun. Det är 15 kommunala och 13 statliga reservat. Gagnefs naturvårdsfond är de som förvaltar de kommunala reservaten och Friluftsfrämjandet har en plats i fondens styrelse. Vandringslederna har direktkontakt med tolv av reservaten. Här finns falkberg, utsiktsberg, geologisk historia, löv och barrskogsreservat och reservat med urskogskaraktär.
Rödlistade vedsvampar och lavar, tretåig hackspett, lavskrikan, pilgrimsfalk, duvhök med flera icke alltför vanliga fåglar. Älg rådjur, grävling kan man råka på. Björn har sitt revir i kommunen och vargen syns ibland på genomfart. Lodjur ser man ofta spår efter. Det är en intressant natur.