Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Våra anläggningar

Ovan syns Björkastugan - vår första stuga som kommer från Mockfjärd och som kommunen skänkte till Friluftsfrämjandet i slutet på 70-talet.

Mer om Björkastugan

Folke Niss och Eskil Sundstedt fick huvudansvaret för att göra en raststuga av huset. Folke upplät en bit mark på södersidan av Björkaberget ca 600 m² och det blev en stuga klar med invigning 1980.

Med anledning av den kommande omarronderingen avstyckades tomtmarken 1992 och vi fick lagfart. Lantmäteriet kostade 11 255 kr och en insamling bland medlemmarna inbringade 6 000 kr.

2003 köpte vi till 755 m² av Olle Belin med anledning av planerad avverkning. På så sätt fick vi några fina tallar kvar omkring stugan. Tomten omfattar nu 1 404 m². Vi har också servitut på en 2 m bred gångväg till stugan från parkeringen.

 

Lindbuan

Ungefär samtidigt med Björkastugan fick föreningen disponera en fäbodstuga i Lindbuan. Folke och Eskil fick uppdraget att renovera stugan. Ett lotteri anordnades för att finansiera Lindbuan som invigdes 1983.

1994 totalförstördes stugan av en brand. Orsaken var att skoterförare eldat för hårt, muren sprack. Stugan var helförsäkrad och en ny stuga byggdes på samma plats. Återinvigdes 17 juni 1995. I samband därmed inköptes en tomt på 1000 m², som avstyckades och vi fick lagfart.

 

Prästbuo

Fäboden inköptes från stiftets egendomsnämnd år 2003 för 200 000 som är lika med marknadsvärdet på skogen. Totalt 9 ha mark, varav ca 7 ha med ett utökat naturvårdsavtal. Innebär att den ovanliga skinnlaven på aspskogen skyddas genom avverkningsförbud. Vi blev skyldiga att avverka granskogen och fortsättningsvis hålla efter granbeståndet. Genom naturvårdsavtalet, insamlingar bland allmänhet och företag i Björbo-Flodaområdet och det kommunala ramprojektets 100 000 kr kunde vi redan 2004 reparera byggnaderna i Prästbuo för ca 300 000 kr. Borrning efter dricksvatten ingick i kostnaden. 2006 skrev vi köpeavtal med stiftet och har nu lagfart.
Prästbuo

 

Trollebo

(väster om sjön Orsen efter vandringsleden mot Lövsjön)
Bestod ursprungligen av flera byggnader och byggdes som skogsarbetarförläggning i början på 1940-talet av Bäck Daniel från Leksand. Under krigsåren bodde både flyktingar och svenska vedhuggare i Trollebo

1955 fungerade den som internatskola för pojkar med yrkesinriktning på skogsvård. Den verksamheten upphörde 1961-62. Från 1968 arrenderade IOGT-NTO Trollebo som blev utflyktsmål med kaffeservering och olika aktiviteter för vuxna och barn under ett antal år.

Anläggningen höll på att helt förfalla och 1993 renoverades Trollebo genom ALU-projektet och Friluftsfrämjandet. De sämsta byggnaderna revs och en barack renoverades, slogbod, vedbod och TC byggdes. Nu är det en fin rastplats och man kan övernatta där. Det är den enda slogboden med öppen spis och skorsten i ledsystemet och är det som återstod av baracken som revs.

 

Kapplakojan

Ligger uppe på högsta Mejdåsen, Lejtjärnsberget 457 meter över havet.
Ursprungligen en jaktkoja som Olle Hellgren överlämnade till Friluftsfrämjandet 2002 som raststuga i ledsystemet. Stuga, vedbod och TC är byggda i rundtimmer och Friluftsfrämjandet har den beloppsförsäkrad.

 

Eldpallkojan vid Idtjärnsdammen

Byggdes i projektet "Vägar till framtiden" 2003 och ingår i den s.k. "Flotarleden" från Ekfänn till Fänforsen och med anknytningar till Kläberget/Nås, Täcksberget och Kvarna.

Övernattning möjlig, två lavar för 6-8 pers. Brandtillbud 2006 (eldpallen brann). Ny eldpall byggdes på våren 2007.

 

Raststugan i Prästbodarna

Stugan ligger vid gränsen till Gyllbergens naturreservat. Friluftsfrämjandets första rastkåta, som uppfördes här 1960-1964, byggdes av timmer från rivna och förfallna byggnader här på fäbodvallen.
Prästbodarna

Nuvarande raststuga med vedbod och dass, timrades och uppfördes 2017-2018 av Friluftsfrämjandet och ideella krafter.

Stugan är öppen vinter som sommar.