Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Vilket år vi haft!

Vi har upplevt massor av äventyr och massor av utveckling runt om i hela landet. När vi stängde medlemsåret 2018/2019 kunde vi konstatera att Friluftsfrämjandet fortsätter att växa så det knakar. Den 30 september i år var antalet medlemmar 108 371. Det betyder att Friluftsfrämjandet ökat medlemsantalet med nästan obegripliga 35 % över de senaste fem åren.

Det är en fantastisk framgång för vår organisation, för äventyren vi erbjuder och för friluftslivet i stort. Och jag ser genuint positivt på att vi växer rejält. Det betyder att vi når fler med vårt mål att bidra till ”folkhälsa och livsglädje”, som det heter i vår ändamålsparagraf. Särskilt roligt är det att vi äntligen ökar inom gruppen ungdomar igen.

Men att bli fler och växa så kraftigt ställer oss också inför nya utmaningar.

Framförallt betyder det att vi behöver fler som leder våra äventyr – i skogen, på vattnet och på fjället. Men vi behöver också se till att det är lika roligt, tryggt och lärorikt att vara en del av ryggraden alla ideella organisationer vilar på – det vi kallar det organisatoriska ledarskapet.

Friluftsfrämjandet har över 300 lokalavdelningar över hela landet som har sin tillhörighet i sex olika regioner.

Alla dessa organisatoriska delar ska ha styrelse, valberedning, revisorer, årsmöte och utbildningar. Vissa lokalavdelningar driver också anläggningar, som till exempel en skidbacke eller en våffelstuga. Andra har så stor verksamhet att man behöver grenledare eller till och med anställda. På alla dessa poster behövs kloka och engagerade människor som ger av sin tid och sin kunskap. För allt detta drivs ju av ideella krafter, på kvällar och helger. Det görs med stolthet och entusiasm. Och, om vi ska vara uppriktiga, ibland också med ett visst mått av frustration. Ofta är man för få som ska klara av att göra för mycket.

Vi vet också att arbetet ibland upplevs som krångligt och svårt. Vi ser att det ibland brister i information, kontroll och uppföljning. Och vi ser ett behov av att tydliggöra förväntningar, ansvar och mandat genom hela organisationen. Mycket av ansvaret för stöd till våra styrelser faller på alla oss som verkar inom riksorganisationen och på regionerna, både som förtroendevalda och anställda. Därför kommer vi att 2020 fokusera extra på vikten av det organisatoriska ledarskapet genom hela vår organisation, med fokus på kunskap, inspiration och stöd.

Målet är att lyfta den ideella kraften till en ny nivå och att göra arbetet i lokalavdelningarnas styrelser roligare, effektivare och mer inkluderande. På så sätt är vi övertygade om att vi står ännu bättre rustade för att fortsätta växa och att fortsätta erbjuda ännu mer äventyr för ännu mer folkhälsa och livsglädje, in i ett nytt decennium.

Majken Hansson

Medlemsservice

majken.hansson@friluftsframjandet.se