Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

För vem finns friluftslivet?

Forskning visar att barn som tidigt får en relation till naturen blir mer benägna att ta hand om den och söka sig till den som vuxna. För att få en relation till naturen behöver man förstås få vistas i den, upptäcka och lära känna. Men när det kommer till barn är friluftsliv i första hand tillgängligt för dem som har föräldrar som har kunskap om och vana av att vara ute.

– När jag säger kantarell vet de flesta av barnen inte om jag pratar om ett djur, en plats eller en sak. De har ord för träd och fågel, men inte för fiskmås och björk. När vi i klassrummet ber dem uppskatta vad som väger mest, en barkbit eller en sten så vet de inte, för de har aldrig hållit en barkbit i sin hand och vet inte hur det känns.

Orden är Vanessa Bernekorns. Hon är lärare på Ögårdsskolan i Rosengård i Malmö, en skola där alla barn har svenska som andraspråk. Som uppvuxen i Sverige, med svenskfödda föräldrar, med svenska som förstaspråk och med skogen och fjället ständigt närvarande under uppväxten, är de orden svåra att till fullo ta in men otroligt nyttiga att höra.

Friluftsliv ska vara för alla säger Friluftsfrämjandet. Det låter bra men är knappast sant i samhället som det ser ut idag. När det kommer till barn är friluftsliv i första hand tillgängligt för dem som har föräldrar som har kunskap om och vana av att vara ute. Föräldrar som själva tycker att det är roligt och viktigt med friluftsliv är också de som sätter sina barn i Skogsmulle.

»Forskning visar att barn som tidigt får en relation till naturen blir mer benägna att ta hand om den och söka sig till den som vuxna.«


Forskning visar att barn som tidigt får en relation till naturen blir mer benägna att ta hand om den och söka sig till den som vuxna. För att få en relation till naturen behöver man förstås få vistas i den, upptäcka och lära känna. Men man behöver också känna att man begriper den, och det gör man till viss del genom språket. Att ha ord för det man ser, känner och upplever skapar inkludering. Det skapar förutsättningar för en stark relation.

Skogshjältarna, Friluftsfrämjandets koncept som Vanessa använder i sina klasser, är ett sätt att bedriva undervisning utomhus, och på så sätt få in rörelse och naturvana i barnens skolvardag. Men när jag pratar med Vanessa förstår jag att det också gör så mycket mer. Det ger ett språk och ett sammanhang. Det skapar tillhörighet. Det är därför initiativ och satsningar som Skogshjältarna blir så viktiga. Först när friluftslivet finns i skolan och förskolan når det barn som annars inte haft möjlighet att få upptäcka och utforska naturen. De får på så sätt en chans att skapa egna relationer och bygga en ny och helt egen bank av kunskap och nyfikenhet.

När Vanessa berättar om familjedagarna de också har inom ramen för Skogshjältarna, där barnen får ta med sig sina föräldrar och syskon ut och visa allt de lärt sig, och dela med sig av sina upptäkter, då får jag lite gåshud. Då gör friluftslivet skillnad på riktigt.

Cajsa Rännar, Chefredaktör Magasin Friluftsliv