Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Samarbetspartners - våra vänner

Att jobba aktivt för ett friluftsliv för alla är möjligt tack vare medlemmar, ledare, andra ideellt aktiva och samarbetspartners. Vi vill samverka med organisationer, myndigheter och företag som sympatiserar med våra frågor och värderingar.

Friluftsfrämjandet och alla satsningar vi driver möjliggörs genom den ideella kraft och de samarbetspartners som stödjer organisationen.

Värdeskapande partnerskap och samarbete

Att stödja Friluftsfrämjandet är något företag och organisationer gör i första hand för den goda sakens skull, men värdet för båda parter är en nyckel för framgång. Så tack till våra samarbetspartner och vänner som gör det möjligt för oss att inspirera fler till ett aktivt friluftsliv och att fortsätta jobba för en natur tillgänglig för alla.