Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2022-01-10)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Företagsgåva – ert företag kan göra skillnad

Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen drabbade vårt samhälle fanns naturen där och erbjöd ett tryggt livsrum. En företagsgåva är ett snabbt sätt att göra stor skillnad. Stötta oss i vårt uppdrag att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv.

Vår tids främsta samhällsutmaningar är stillasittande, segregation, miljöförstöring och bristande respekt för demokratin. Stötta oss i vårt uppdrag att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv.

Genom:

  • glädjefull rörelse så minskar vi stillasittandet
  • social samvaro förebygger utanförskap
  • att lära ut om respekt för naturen skapar vi en mer miljömedveten generation
  • att ta plats i samhället bidrar till att stärka civilsamhället och vårt samhälles demokratiska värderingar

Genom åren har vårt arbete möjliggjorts genom finansiellt stöd från företag och organisationer. Varje gåva räknas. 

Kontakta Helena Graffman, helena.graffman@friluftsframjandet.se för mer information om hur ditt företag kan bidra till vår verksamhet. 

Företag – stötta oss genom aktieutdelning

Du som äger börsnoterade aktier kan skänka din aktieutdelning till Friluftsfrämjandet. Det gäller även dig som äger ett fåmansbolag. Stötta oss i uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv. Aktieutdelning - stöd oss

Så används din gåva

Friluftsfrämjandet är medlem i Giva Sverige och följer kravet att minst 75 % av insamlade medel går direkt till verksamhet och ändamålet.