Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2022-01-10)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Om oss

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Sedan 1892 har vi främjat friluftslivet och värnat allemansrätten.

Vi skapar roliga, trygga och lärorika äventyr – på fjället, vattnet, snön, isen, i skogen och i gläntan runt hörnet. Året runt och för alla.

Vi har tagit på oss uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv. Det är vårt bidrag till ett ännu bättre samhälle.

Verksamheten bedrivs lokalt, och stöttas av våra regioner och riksorganisationen.

Vi består av cirka 300 lokalavdelningar, fördelat på sex regioner, samt verksamhet i cirka 400 förskolor och skolor. Antal medlemmar ökar något och den 30 september 2020 var antalet 108 559. Utöver våra medlemmar når vår ”öppna verksamhet”, exempelvis genom de cirka 25 skidbackar som vi driftar samt de förskolor och skolor som vi har verksamhet i, ännu fler personer.

I en Sifo-undersökning i oktober 2020 svarade åtta procent ”Ja (ett tillfälle eller flera tillfällen)” på frågan ”Har du, eller någon i din familj, inspirerats till friluftsliv av Friluftsfrämjandet eller Skogsmulle de senaste 12 månaderna?”. Friluftsfrämjandets mål är att denna siffra ska öka till 25 procent till 2030.

Friluftsfrämjandet har cirka 7000 ideella ledare och förtroendevalda inom ett flertal olika friluftsgrenar, exempelvis fjällvandring och -tur, kajak, kanot (kanadensare), klättring, långfärdsskridsko, längdskidor, mountainbike, naturparkour, skidor utför (inkl. snowboard), Skogsmulle och skogens värld (för barn), vandring (lågland) samt Vildmarksäventyr (för unga och familjer).

Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuda verksamheter som är välkomnande, tillgängliga och trygga för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Social hållbarhet som håller över tid bygger vi på värderingar som främjar tillgänglighet och inkludering och genom samarbeten med aktörer som delar våra värderingar. Vi tror på att verka för jämlikhet och mångfald för att främja folkhälsa genom friluftsliv.

Som organisation har vi mycket goda förutsättningar att vara ett föredöme inom ekologisk hållbarhet. Vi strävar efter att utveckla verksamheten så att vi maximerar organisationens positiva och minimerar organisationens negativa inverkan på ekosystemen och klimatet, samt att ”respekt för naturen” är en tydlig del i alla våra verksamheter.

Som ideell organisation är vår främsta resurs det ideella engagemanget i våra lokalavdelningar. Vi ska ständigt inspirera, stötta och leda det ideella engagemanget. Vi bedriver även verksamhet inom förskola och skolan samt säljer produkter. Vår ekonomi ska vara stark, som grund för att växa som organisation.

Vi verkar i linje med Sveriges friluftsmål, samt de globala 2030-målen och har ett särskilt fokus på #3 God hälsa och välbefinnande, #4 God utbildning, #11 Hållbara städer och samhällen, #13 Bekämpa klimatförändringarna, och #15 Ekosystem och biologisk mångfald.

I takt med att Friluftsfrämjandet utvecklas och växer – då blir även vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle tydligare och ännu större.