Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Ledarinformation

Följande information riktar sig till ledare i Veberöds lokalavdelning och är senast uppdaterad hösten 2022. Till höger finns länk till en word-variant som kan laddas ner.

Ledarinformation för Veberöds lokalavdelning

Medlemskap

De som deltar i Friluftsfrämjandets aktiviteter måste vara medlem i Friluftsfrämjandet. Medlemsskapsåret löper 1/10–30/9. Avgiften aviseras från Riksorganisationen, nya medlemmar måste själva skaffa medlemskap via www.friluftsframjandet.se eller med särskild medlemsblankett.

Rutiner vår – höst

Ledaransvarig (se kontaktlista) skickar ut förslag på gemensamma helger i god tid innan terminen. Gemensamma helger för alla grupper underlättar för familjer med barn i flera grupper. Ledarna kan dock välja andra helger om det passar bättre för gruppen/ledarna.

Ledarna skapar ett äventyr i Äventyrshanteraren för respektive termin. Det finns guider och mallar på FF hemsida.

Avgiften för respektive äventyr (terminsavgiften) sätts till 200 kr för våra grupper och betalas av föräldrarna/deltagarna när de anmäler sig till äventyret. Det går endast att boka äventyr för de som är medlemmar i Friluftsfrämjandet. Således krävs ingen medlemskapskontroll av ledarna.

Terminsbidrag med 100 kr/deltagare/betald aktivitet/termin kan gruppen få från lokalavdelningen. Ansök via blankett som skickas till kassör.

VIKTIGT!!
Angående närvaro

Ledarna antecknar närvaro för varje träff via Äventyrshanteraren. Denna data ligger sedan till grund för bidrag från kommun och motsvarande. Kom ihåg att registrera närvaron efter terminen/äventyret (”Rapportera statistik” på hemsidan under Mina äventyr ->Genomförda äventyr). Om fler än de anmälda deltagarna varit med, t.ex. föräldrar, kan dessa matas in manuellt (antal).


Vid planering av
Äventyret (se mer info nedan)

Vill ni vara i vår stuga Gula Stugan eller tillhörande vindskydden?
Boka på följande länk:
https://boka.se/calendar/hxbx66ek

Behöver ni materiel, tex tält, presenningar eller rep?
Boka och låna hos materielansvarig.

Ska ni använda kanoter? Boka på följande länk:
https://boka.se/calendar/t6vfk29u

Ska ni använda kajak? Boka på följande länk:
https://boka.se/calendar/ahx9jsbf

Mulle brukar besöka mullegrupperna en gång/termin. Bokas hos Anna Andersson.

Åldersindelning barn- och ungdomsgrupperna

Skogsknopp 0–3 år

Skogsknytte 3–5 år

Skogsmulle 5–7 år

Strövare 7–10 år

Frilufsare 10–14/15 år

TVM-invigning vid 14–15 år

Övergång mellan nivåerna sker på höstterminen det år barnen uppnår ”rätt” ålder. Övergångarna kan vara något flytande beroende på hur gruppernas sammansättning ser ut.

Övriga grupper utan
åldersindelning

Vandring, kajak, MTB (vilande) och Äventyrliga familjen

Vildmarksresa för
Frilufsare (eller motsvarande)

Det är vanligt att Frilufsargrupper åker på en vildmarksresa vid 13–14 års ålder. Ungdomarna får själva stå för en del av kostnaden medan lokalavdelningen bidrar med en del av reskostnaden. För att gruppen ska få bidrag krävs att ungdomarna hjälper till vid Vombsjön runt, julskyltningen och motsvarande aktiviteter. Bidraget söks hos styrelsen och ledarna ska lämna in rapport av gruppens medverkan i ovan nämnda aktiviteter (tid och omfattning) som beslutsunderlag. Bidraget är inte knutet till endast Frilufsarna, även MTB eller annan motsvarande verksamhet kan ansöka om bidraget.

Gula Stugan

Stugan bokas på webben, se länk ovan.

Slitagekostnader för lån av stugan:
Ledare Veberöd LA: 150:-/dygn
Medlemmar FF: 1 dygn: 700:-, därefter 500:- per dygn
Icke medlemmar FF: 1 dygn 1000:-, därefter 700:- per dygn

Kostnad för lån av vindskydd:
Medlemmar Veberöd LA, endast vindskydd (och tillgång till toalett GS): 0 kr
Icke medlemmar Veberöd LA, endast vindskydd (och tillgång till toalett i GS): 300/dygn

För helger (fredag-söndag) är bytestiden kl. 13.00, i övrigt enligt överenskommelse.

Lokalavdelningens egna grupper använder stugan kostnadsfritt.

Materiel

Kanoter och kajaker bokas på webben, se länk ovan. Övrig materiel bokas hos materielansvarig.

Uthyrningsavgifter kanoter/kajaker:
Medlemmar 100:-/kanot/dygn
Icke medlemmar 200:-/kanot/dygn
(paddlar, flytväst och kanotvagn ingår)

Uthyrningsavgifter övrig materiel:
Fjälltält 50:-/dag
Tält      35:-/dag
Hängmatta      20:-/dag
Lokalavdelningens egna grupper lånar utrustningen gratis. Ledare och styrelseledamöter i lokalavdelningen kan låna utrustning gratis i mån av tillgång.

Obs! Utrustningen återlämnas i samma skick som det var vid avhämtningen.

Ledarkurser

Friluftsfrämjandet arrangerar ledarkurser, vanligtvis på regional nivå. Det finns både grundkurser och fortbildningskurser. Det är viktigt att man som ledare utbildar sig och lokalavdelningen betalar kursavgiften. Minst en ledare per grupp SKA ha genomgått grundutbildning och varje ledare bör gå någon utbildning minst var sjätte termin.

Alla anmälningar till ledarkurser ska göras av deltagaren själv, men måste få ett OK av ledaransvarig. Kostnaden skall godkännas av styrelsen.

Ledaruppmuntran

Ledare som varit aktiv i 10 år och fortfarande är aktiv i lokalavdelningen kan söka bidrag (max 2000:-) för en resa. Ansökan görs till styrelsen. Som motprestation ska man berätta om sin resa vid en sammankomst i lokalavdelningen.

Säkerhetsplan

En säkerhetsplan ska göras för varje aktivitet. Ambitionsnivån beror på typen av aktivitet. För mer information och mall, se hemsidan: https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-sakerhet/sakerhetsplan/

Ordförandes telefonnummer: Margareta Serder, mobil 0704-283082 (ska finnas i säkerhetsplanen!)

Styrelsen

Pernilla Svensson

Ledamot

penno.s@telia.com

Magnus Ingesson

Ledamot

magnusingesson@hotmail.com

Frederick DeGrande

Kassör

frederick_degrande@yahoo.com

Andreas Sandgren

Ledaransvarig

ahc73@me.com

Margareta Serder

Ordförande

mserder@gmail.com

Märta Settergren

Sekreterarare

marta.settergren@gmail.com

Åsa Franzén

Ledamot

trasbrallan75@hotmail.com

Julia Richoz

Sekreterarare

julia.richoz@gmail.com

Johanna Sörensen

Ledamot

johanna.sorensen@gmail.com

 

Övriga funktionärer

Joakim Andersson

Materialförvaltare

joakim.jka.andersson@gmail.com

Anna Andersson

Mulle

anna@anderssonnet.se

Joakim Andersson

Stugfogde

joakim.jka.andersson@gmail.com

Fredrik Nilsson

Kanot och kajakuthyrningsansvarig

nils.fredrik.nilsson@live.se

Johanna Sörensen

Webb-ansvarig

johanna.sorensen@gmail.com

 

 

Ledarinfo att ladda ner