Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Barnkonventionen

Barnkonventionen har blivit lag 1 januari 2020 och det gäller även för våra aktiviteter i Friluftsfrämjandet. Det finns några artiklar som är särskilt riktade till barn. Friluftsfrämjandet nationellt har gjort en utbildningsfilm om vad det betyder och hur vi kan tänka som förening i dessa frågor. Vi håller i lokalföreningen en pågående diskussion kring hur vi implementerar dessa i vår verksamhet och önskar hålla den diskussionen levande för att stötta barns rättigheter. Målet är att alla ledare ska gå webbutbildningen och att vi ska ha vår policy kring barnkonventionen som ett dokument på hemsidan tillgänglig för alla.

§Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och är lika mycket värda

I Friluftsfrämjandet är alla välkomna att delta utifrån sina förutsättningar. Vi gör inte skillnad på killar och tjejer eller vad en identifierar sig som. Vi erbjuder meningsfull verksamhet som utgår från individens förmåga. Allt ifrån Knytte för barn som är mindre till Mulle, Strövare, Lufsare och TVM. I Friluftsfrämjandet får alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt helt utan exkluderande tävlingsinslag och utan krav på prestation. De får lära sig ta hand om sina kompisar även när något känns nytt och svårt och de skulle råka gå vilse eller råka göra sig illa. 

 

§Artikel 3 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

I verksamheten utgår vi alltid från barnets bästa vad gäller säkerhet och trygghet. Som stöd för ledare finns en säkerhetsplan som hjälper oss att planera, genomföra och utvärdera säkra aktiviteter. I vår förening så är vi alltid minst två ledare för att se till att barnen känner sig trygga. Fler vuxna minskar risken för missförstånd. Samtliga ledare i Friluftsfrämjandet uppvisar också utdrag ur belastningsregistret.

 

§Artikel 6 Alla barn har rätt till liv och utveckling

Naturen är en fantastisk arena som ger plats för rörelse, liv och utveckling. Att röra sig i naturen har många fördelar enligt forskningen. Hjärnans tillväxt ökar och inlärningen blir djupare. Den naturliga miljön med stenar, snubbelrötter och klätterträd stimulerar även barnens motoriska utveckling. Många av de mindre barnen älskar verkligen att leka i skogen och gå balansgång och klättra i träd och utforska, därför är vi alltid utomhus och försöker att planera för aktiviteter med mycket rörelse. En annan intressant iakttagelse är att barn som vistas mycket utomhus blir mer koncentrerade och mindre rastlösa. Naturen har även en lugnande effekt och lämpar sig därför väl för barn med särskilda behov. Forskningen visar dessutom att barn som vistas mycket utomhus är friskare än barn som inte gör det. Naturen är helt enkelt väldigt bra för barns utveckling! Barnen får upptäcka och utforska naturen tillsammans med andra barn och ledare det ger dem en friluftsvana och det i sin tur skapar trygghet och en självkänsla hos barnen. Vi ger barnen och ungdomarna möjligheten att under trygga former och på deras egna villkor våga prova saker som att sova i skogen utan sina föräldrar en natt. Det är erfarenheter som får dem att växa och känna sig själva och sin förmåga.

 

§Artikel 12 Barn har rätt att säga hur de vill ha det och vuxna ska lyssna på barnet

Som ledare har du ett ansvar att lyssna på barnen. I de små barngrupperna så nämner vi alltid barnet efter deras namn eller hur de vill bli kallade. Vi ser dem i ögonen när vi pratar med dem och sätter oss i deras nivå, låter dem tala till punkt och låter så mycket det går att alla ska få komma till tals eller en liten pratstund med var och en. Ett sätt att skapa delaktighet kan vara att just bjuda in till dialog och ställa öppna frågor som hur, var, när, vem? Det kan vara enkla saker som var hittade du den pinnen någonstans? Ska vi gå och titta var du hittade den? Vill du visa mig? En turtagning med flera vändor. Genom att vara medupptäckare och medundersökare kan du låta barnens intressen leda verksamheten framåt. Din nyfikenhet och lyhördhet smittar av sig, barnen känner delaktighet och det skapas ett ömsesidigt förtroende mellan dig som ledare och barnen i gruppen. De får gärna själva föreslå vilka lekar de vill leka. När det gäller de större barnen är ett sätt att de får vara med och utforma sina träffar och bestämma vilka aktiviteter som vi ska genomföra.