Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

STYRELSEN

Årsmötet den 14 mars 2019 valde en styrelsen bestående av  8 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter. Till ordförande omvaldes Markus Arebom.

Styrelsen 2019/2020

Ordförande

Markus Arebom
markus.arebom@friluftsframjandet.se

Vice ordförande

Norma Andersson

Kassör

Gity Yahoo
gity.yahoo@friluftsframjandet.se

Sekreterare

Utses av styrelsen till på varje styrelsemöte

Ledamöter

Adam Probert
adam.probert@friluftsframjandet.se

Bengt Uppström (utsedd av Lunds kommun för perioden 20190101-20221231)

Carl Sennbro
Calle.sennbro@friluftsframjandet.se

Erik Nordström
erik.nordstrom@friluftsframjandet.se

Karin Lindberg
Karin.lindberg@friluftsframjandet.se

Kristina Måsbäck

kristina.masback@friluftsframjandet.se

Suppleanter

Bjarne Jönsson

Hedvig Björse