Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

STYRELSEN 2021

Årsmötet den 11 mars 2021 valde en styrelse bestående av ordförande, 8 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Till ordförande omvaldes Markus Arebom på ett år.

Ordförande

Markus Arebom
markus.arebom@friluftsframjandet.se

Vice ordförande

Norma Andersson
norma.andersson@friluftsframjandet.se

Kassör

Gity Yahoo
gity.yahoo@friluftsframjandet.se

Sekreterare

Bjarne Jönsson
bjarne.jonsson@friluftsframjandet.se

Ledamöter

Adam Probert
adam.probert@friluftsframjandet.se

Erik Nordström
erik.nordstrom@friluftsframjandet.se

Kristina Måsbäck
kristina.masback@friluftsframjandet.se

Krister Jacobsson
krister.jacobsson@friluftsframjandet.se

Madeleine Dahl
madeleine.dahl@friluftsframjandet.se

Suppleanter

Hedda Hartman
hedda.hartman@friluftsframjandet.se

Jonas Håkansson
jonas.hakansson@friluftsframjandet.se

Revisorer 2021

Pär-Anders Nilsson, godkänd revisor FaR

Nils Bertil Tranebacke, personlig suppleant för Pär-Anders

Göran Fries, ordinarie medlemsrevisor

Magnus Wikforss, personlig suppleant för Göran