Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Järavallen

I Järavallen möter du en mångskiftande natur. De centrala delarna domineras av tallskog med inslag av ek och björk, i norr breder torra ängar och gräshed ut sig, och vid kustlinjen tar strandängarna över.

För många är Järavallen den plats där man börjar sin närvaro i friluftsfrämjandet. Här samsas knoppar med knytten och mullegrupper, men Järavallen är så mycket större än vad man ser vid de första besöken.

Rakt över vägen vid infarten till området finns t.ex. ett utsoktstorn för fågelskådning. Vattnet är långgrunt och det finns stora möjligheter att här kunna se bl.a. vadare, änder och gäss. Har du tur finns här även ormvråk, pilgrimsfalk eller havsörn

I området finns såväl promenad/löparspår com mountainbike stigar.

Om man väljer att röra sig en bit från den stora gläntan finns grillplatser även borta vid badsjön.

Under vår och tidig sommar kan man höra strandpaddor spela på Järavallen. Förr var strandpaddan vanlig längs med Lundåkrabukten, men idag krävs åtgärder och restaureringar av små vattensamlingar för att trygga strandpaddans livsmiljöer. Än idag är strandpaddan relativt vanlig i Järavallen och den leker i grunda pölar som gärna får vara lätt salthaltiga. Arten kallades förr för stinkpadda på grund av att den kan avge ett sekret med doft av krutrök.

Tänk också på att nästan hela Järavallens strövområde är naturreservat. Det betyder att särskilda bestämmelser gäller för området som innebär vissa inskränkningar i allemansrätten.

Mer info om Järavallen kan du hitta på https://www.skanskalandskap.se/strovomraden/jaravallen