Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Historik - Kinda bikepark

Bygget av Kinda bikepark påbörjades under sommaren 2017 och parken har sedan successivt byggts ut till vad den är idag. Parken är byggd av Friluftsfrämjandet Kinda och boende i Rimforsa och är öppen för alla.

Idéen till parken föddes som en tanke när föreningens MTB-ledare var på Friluftsfrämjandets ledarvecka i Idre under sommaren 2016. Under ett par år hade det föreningen drivit en cykelskola så behovet fanns och varför skulle inte vi i Kinda kunna om Idre Fjäll kunde? Idéen växte under ett par månader till en vision och utvecklades vidare när fyra ledare från Kinda gick Friluftsfrämjandets ledarkurs för MTB i Skåne.

Väl tillbaka i Kinda började man leta bra terräng och skissade på idéer till en första version av Kinda bikepark. Skogen mellan Björklidens förskola och vattentornet visade sig vara mycket lämplig då det fanns flera stigar och skogsmaskinspår som kunde utnyttjas. Området ligger också nära många befintliga stigar och är lätt att nå från hela byn. Man kontaktade därför kommunen som äger marken för att undersöka möjligheterna att få till en bana.

Under försommaren var alla tillstånd klara och byggandet av banan kunde inledas. Målet var att ha en första version färdig till cykelskolan under vecka 26. Ett par arbetsdagar bokades in där ledare tillsammans med några av föreningens aktiva ungdomar började bygga slingorna. Den 6/6 2017 kallade man till en mer allmän byggdag och blev då ett tjugotal personer (varav flera grannar i området) som hjälptes åt att färdigställa en första version av parken. Naturen har vid behov anpassats genom att t.ex. fylla igen gropar eller genom att bygga lämpliga stenhinder eller trähinder för att ge cyklisten något att öva på.

Den första versionen av parken hade tre slingor (grön, blå och röd) och har sedan första dagen använts både inom Friluftsfrämjandets MTB-verksamhet och av boende i och kring Rimforsa. Under sommaren 2017 gick stigarna i parken från att vara knappt skönjbara stårk röjda med röjsåg till att vara välanvända och snabba stigar. Ganska snart tillkom en spång och ett par ramper på den röda slingan med alternativspår för den som vill cykla brevid. Hösten 2017 skedde en första utveckling av banan där vi fick hjälp av lokala krafter med att bygga upp grusvelodromer och ett par gupp på slingorna. 

Friluftsfrämjandet Kinda har under 2017 bekostat allt byggmaterial och alla tillstånd som behövdes för uppförandet av parken. Allt arbete har skett ideellt av föreningens ledare, medlemmar och grannar i området. Under 2018 har Kinda kommun gått in med ett ekonomiskt stöd för underhåll och en fortsatt expansion av parken.