Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Om Kinda Bikepark

Kinda Bike Park är uppförd av Friluftsfrämjandet Kinda i samarbete med Kinda kommun ochär öppen för alla. I parken finns en teknikbana med flera slingor med olika svårighetsgrad.

Idéen till parken föddes som en tanke när vi var på Friluftsfrämjandets ledarvecka i Idre under sommaren 2016. Under ett par år hade vi haft en egen cykelskola så behovet fanns och varför skulle inte vi i Kinda kunna om Idre Fjäll kunde? Idéen växte under ett par månader till en vision och utvecklades vidare när fyra ledare från Kinda gick Friluftsfrämjandets ledarkurs för MTB i Skåne.

Väl tillbaka i Kinda började vi leta bra terräng och skissade på våra idéer till en första version av Kinda Bike Park. Skogen mellan Björklidens förskola och vattentornet visade sig vara mycket lämplig då det fanns flera stigar och skogsmaskinspår som kunde utnyttjas. Området ligger också nära många befintliga stigar och är lätt att nå från hela byn. Vi kontaktade därför kommunen som äger marken för att undersöka möjligheterna att få till en bana.

Under försommaren var alla tillstånd klara och byggandet av banan kunde inledas. Målet var att ha en första version färdig till cykelskolan under vecka 26. Vi bokade ett par arbetsdagar där våra ledare tillsammans med några av våra aktiva ungdomar började bygga slingorna. Den 6/6 kallade vi till en mer allmän byggdag och vi var då ett tjugotal personer (varav flera grannar i området) som hjälptes åt att färdigställa banan.

Den första versionen av parken är nu klar och har redan använts inom Friluftsfrämjandets MTB-verksamhet. Banan är öppen för alla och det har varit flera positiva reaktioner från andra i byn och det är vår förhoppning att banan blir till mycket glädje även för de som inte deltar i vår verksamhet.

Målet med Kinda Bike Park har varit att skapa en plats till nytta för alla MTB-cyklister i Kinda och där vår lokalavdelning kan hålla cykelskola och teknikträning. På så vis har vi möjlighet att ha fler deltagare per ledare och att möta alla deltagare på den nivå de är. En förhoppning är också att den kan hjälpa till att aktivera kommunens medborgare genom att erbjuda ytterligare ett aktivitetscentrum i kommunen, precis som elljusspåret och utegymmet. Och
givetvis blir det extra kul om kommunen kan utnyttja banan i sin marknadsföring och i sitt “erbjudande” till medborgarna.

Banan och alla tillstånd som behövs har hittills finansierats med hjälp av 5000 kr som Friluftsfrämjandet Kinda bekostat. Allt arbete med byggandet av banan har skett ideellt av föreningens ledare, medlemmar och grannar i området. Naturen har vid behov anpassats genom att t.ex. fylla igen gropar eller genom att bygga lämpliga stenhinder eller trähinder för att ge cyklisten något att öva på. Men banan byggs givetvis med försiktighet och ska i princip inte att ses om man inte står på den. Banan kommer framgent att underhållas av Friluftsfrämjandet.