Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Kommunikation via radio i Friluftsfrämjandet

Det här är en sammanställning av information om användningen av komradio och satellittelefon inom Friluftsfrämjandet, samt information om de alternativ som står till buds och när olika former av kommunikation är lämplig att använda. För frågor eller kommentarer, se kontaktinformation längst ned. Detta material är framtaget gemensamt av Jonas Öberg (Friluftsfrämjandet Björnlunda-Gnesta) och Peter Westöö (Friluftsfrämjandet Stockholm).

Vad är komradio, satellittelefon, och när är det aktuellt?

Komradio skiljer sig från mobiltelefoni bland annat genom att kommunikationen med radio sker alla-till-alla i stället för en-till-en. Det gör komradio lämpligt för samband i situationer där flera ledare tillsammans är engagerade i en aktivitet eller i vissa situationer vid nödsituationer där mobiltelefontäckning saknas.

Satellittelefon är kommunikation en-till-en men där all trafik skickas via en satellit, och man får därmed täckning lång utanför de områden där mobiltelefoner fungerar. Oftast är satellittelefoner användbara för nödkommunikation samt för begränsad kontakt med omvärlden i områden utan mobiltelefonnät.

Obs! För att larma vid olycka, ring 112 om mobiltäckning finns!

Kommunikation med komradio och satellittelefon är ett alternativ när mobiltäckning inte finns, eller för kommunikation som inte är att larma om olycka. Men finns mobiltäckning är det denna som bör användas för att larma vid olycka.

Kommunikation via satellittelefon (speciellt Garmin inReach) är lämplig för:

 1. att larma vid olycka, där mobilnät saknas (lång distans)
 2. att hålla kontakt med omvärlden och få väderrapporter mm, där mobilnät saknas (lång distans)

Kommunikation via komradio är lämplig för:

 1. allmän kommunikation samt för att larma vid olycka till havs (medellång distans)
 2. kommunikation inom en grupp och mellan ledare (kort distans)

Om vi tänker på Friluftsfrämjandets vanliga aktiviteter så ser vi att det finns anledning att reflektera över satellittelefoni och komradio vid aktiviteter i våra svenska fjäll, såväl sommar som vinter, vid låglandsvandringar, på våra svenska vatten (kajak, packrafting, långfärdsskridsko) samt vid alla typer av aktiviteter där flera ledare och funktionärer befinner sig samtidigt inom ett visst geografiskt område och behöver koordinera för att genomföra aktiviteten.

Så här tänker vi kring några av våra vanliga områden:

 • I skogen: mobiltelefontäckning finns troligen, men finns det inte så kan satellittelefon övervägas. Komradio för kommunikation mellan grupper i samma område, eller när flera ledare måste koordinera en aktivitet.
 • Vandring i svenska fjäll, sommartid: överväg satellittelefon, håll koll på var hjälptelefoner finns på fjället.
 • Skidåkning, offpist i svenska fjäll, vintertid: överväg satellittelefon.
 • Svenska vatten, inland: troligen finns mobiltelefontäckning, men vet du att det inte finns, överväg satellittelefon.
 • Svenska vatten, havsområden eller våra stora insjöar: marin VHF för nödkommunikation samt allmän kommunikation (kräver licens), alternativt satellittelefon, om du inte är säker på att mobiltelefontäckning finns överallt där du är.

I alla andra fall gäller att satellittelefon kan övervägas om mobiltäckning saknas. I vissa situationer, till exempel när man organiserar lite större aktiviteter i ett visst område så kan nödsamband upprättas med komradio, men då krävs ofta lite mer kunskap och kanske samarbete med andra organisationer.

Grundläggande om satellittelefon

Satellittelefon är en smidig lösning med global täckning, från minsta sten i skogen till högsta toppen på fjället. Men det är också den dyraste lösningen då systemet måste täcka i princip hela jorden.

 • Satellitkommunikation för tvåvägs text (Garmin inReach) - rekommenderas!
  Använder samma system som satellittelefonen men endast för text. En ekonomisk lösning som också kan ge väderrapporter som bonus. Har alla fördelar med satellittelefon förutom röstsamtal, men kan larma och ha dialog med fjällräddning eller motsvarande om vad för incident man larmar om.
 • Satellitkommunikation envägs (SPOT gen 3)
  Populärt system för envägskommunikation. Kan endast larma men mottagaren vet inte vad som skett; ger endast en GPS-position. Sämre täckning längre norrut i Norden.
 • Satellitkommunikation envägs PLB 
  Personal Locator Beacon - ett system framtaget för sjöfarten som också får användas på land. Har samma begränsning som SPOT, envägskommunikation - dvs kan endast larma men mottagaren vet inte vad som skett. Endast inköpskostnad; inget abonnemang.

Grundläggande om komradio

Som exempel på situationer där kommunikation alla-till-alla är viktigt kan marin VHF nämnas. Marin VHF används för kommunikation från fartyg, bland annat nödkommunikation. Genom att alla handelsfartyg, och många andra båtar och fartyg till sjöss lyssnar på marin VHF, likväl som kustradiostationer, behöver den person som befinner sig i nöd inte veta vilka fartyg som finns i närheten. Genom anrop nås alla fartyg som befinner sig inom samma geografiska område och i och med att samtliga fartyg som berörs, likväl som eventuellt kusträddningen, kan lyssna och delta i kommunikationen så kan räddningsarbete ske effektivt.

Post och Telestyrelsen (PTS) administrerar den svenska frekvensplanen, det vill säga bestämmer hur olika frekvenser får användas för kommunikation. Vilken effekt som får användas, vilken användning olika frekvenser är tänkt för och vilka frekvenser som får användas utan separat tillstånd. Det är de frekvenser som är undantagna från tillståndsplikt som idag vanligen används i Friluftsfrämjandets verksamhet.

Över hur långt avstånd det går att kommunicera styrs bland annat av effekten på den radio som används och vilken frekvens som används. Effekten är ofta begränsad på de frekvenser som är undantagna från tillståndsplikt. Olika frekvenser har olika utbredning. Generellt kan man säga att högre frekvenser brukar ha kortare räckvidd.

PMR - Privat Mobil Radio

När du köper en komradio från en vanlig konsumentbutik, ibland till och med i leksakshörnan, är det vanligen en radio som kommunicerar på PMR-frekvenserna 446 MHz. Det finns många olika modeller, från de allra enklaste till de mer avancerade: vattentäta, flytande, osv, men allmänt gäller för dessa att antennen måste vara en del av radion (antennen får inte kunna bytas ut) och effekten är begränsad till 500 mW. Det är en låg effekt som fungerar bra för lokal kommunikation, upp till någon kilometer, beroende på terräng. Du kan nå längre vid helt fri sikt, men vi har väldigt sällan fri sikt under vanliga förhållanden, så lita inte på någon längre räckvidd.

Den här typen av komradio fungerar utmärkt i många situationer och är också relativt billig i inköp. Inställningarna man kan göra på en sådan komradio är också begränsade, så de är enkla att handha. I princip de enda inställningarna man vanligen gör är kanal (det finns 16 kanaler att välja på) och subton (kan kallas för subkanal, underkanal, CTCSS eller DCSS). Se längre ner för en förklaring av subton.

En komradio för PMR inköpt på friluftsbutiken kan oftast kommunicera med en komradio för PMR inköpt på leksaksbutiken, och tvärt om, så länge de är inställda på motsvarande sätt. PMR är lämpligt för de flesta av våra aktiviteter i Friluftsfrämjandet, speciellt när det används som komplement till vanlig mobiltelefoni.

69 MHz

Ett relativt nytt frekvensband utan tillståndsplikt är 69 MHz. Komradio på detta frekvensband kan använda externa antenner (exempelvis monterade på fordon) och effekter upp till 25W. Det gör att kommunikation på denna frekvens kan nå längre. Handapparater (walkie-talkies) för denna frekvens är vanligen lite mer robusta än för PMR, men också lite dyrare.

Eftersom frekvensen är lägre så blir radiovågorna längre. Det gör att antennerna på en handapparat för 69 MHz ofta är längre än för PMR. För att undvika för långa antenner så har många handapparater en förkortad antenn. Dessa fungerar oftast bra, men en förkortad antenn gör att räckvidden begränsas lite mer. Komradio för 69 MHz finns både som handapparater och som radios avsedda att montera i fordon.

Vill du ha en handapparat som täcker ett stort geografiskt område kan 69 MHz vara ett bra alternativ. För att få en antenn som inte är förkortad kan du fråga efter en skogsantenn. Dessa är vanligen böjbara och ca 50cm långa.

Komradio på 69 MHz passar bäst i miljöer där du måste täcka in ett större geografiskt område där mobiltelefontäckning saknas eller där radio i fordon kan förekomma.

Maritim VHF

För maritim verksamhet finns speciella frekvenser som används för kommunikation mellan fartyg, samt mellan fartyg och landstationer. Dessa finns både för stationär montering på fartyg och för handapparater, men kräver tillstånd och utbildning för användning.

För utbildning och information om provförättare kontakta Nämnden för båtlivsutbildning. En radio för maritim VHF i kombination med ett abbonemang hos Stockholmradio gör att man i våra kustområden kan få exempelvis väderprognoser eller ringa ut till det vanliga telefonnätet när mobiltäckning saknas. Även kustradion informerar om väder, båtar kontaktar fällbroar för öppning och för att få tillstånd att passera en led. Kort sagt: om vi tänker kommunikation på fartyg så tänker vi marin VHF.

För vår verksamhet är maritim VHF aktuell i havsområden och på våra stora insjöar. En handapparat för maritim VHF som kan användas för kommunikation och nödsignalering kan vara påkallat vid kajak, paddling, speciellt där det förekommer större mängder privat och kommersiell båttrafik.

Övriga frekvenser

Det finns många andra frekvenser som kan användas utan tillstånd, till exempel 27 MHz, 444 MHz (SRBR), jakt och jordbrukskanaler på 31MHz och 155 MHz. Dessa kommer sällan på tal när det gäller kommunikation inom vår verksamhet.

Lokalavdelningar som har ett intresse av kommunikation med radio kring specifika evenemang eller händelser kan med fördel kontakta en lokal amatörradioförening eller Frivilliga Radioorganisationen (FRO). Många föreningar ställer upp och hjälper till, både med information och ibland för samband och kriskommunikation.

Subtoner för komradio

De frekvenser som kan användas utan tillstånd delas av många personer. I och med att de flesta inte behöver sända samtidigt så fungerar detta i allmänhet bra. Upplever man problem kan man ofta flytta till en mindre använd kanal, eller komma överens flera om att man använder en viss kanal för anrop men sen flyttar efterföljande diskussion till en annan kanal.

Det kan upplevas som störande att behöva lyssna på andra personers kommunikation dock, och för att underlätta när många delar på samma kanaler så används ibland subtoner. En subton innebär kortfattat att när en radio skickar ut en signal så blandas det i ljudet in en låg ton som inte är hörbar för ett vanligt öra, men som kan upptäckas av andra komradios.

Ställer man in två komradios på samma subton så kommer de bara att öppna upp för mottagning när de upptäcker den subton de är inställda på. Om andra personer kommunicerar på samma kanal, men använder en annan subton, så kommer man inte höra den kommunikationen.

Det är dock viktigt att tänka på att även om man använder subtoner så är det samma kanal som används för kommunikation! Om två personer, som använder olika subtoner, försöker sända på samma gång, kommer det bli en kollision och man riskerar att störa ut varandra. För det mesta så är detta inte ett problem, men det finns altså både fördelar (mindre störningar) och nackdelar (risk för kollisioner) med subtoner.

Peter Westöö