Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Ledare

Som ledare ansvarar du för din grupp och samarbetar med övriga ledare i din gren.

Det här gör du som ledare:

 • ny ledare läser igen introduktionsbrevet "Välkommen till LA Järfälla som ledare"
 • vara en förebild, sprida glädje och kunskap till våra medlemmar
 • planerar och utför gruppens verksamhet, gärna tillsammans med hjälpledare
 • rapporterar löpande om verksamheten till grenledaren
 • lägger upp gruppens aktiviteter i god tid på webben
 • uppdaterar deltagarlistan från gruppen och informerar grenledaren
 • fyller i närvaron på webben vid uppstart av varje aktivitetenstillfälle 
 • lämnar kvitton till grenledaren för godkännande
 • tar initiativ till utbildning och fortbildning för att behålla aktiv ledarstatus
 • bistår grenledaren med rapport till verksamhetsberättelsen efter avslutad aktivitetsperiod
 • tar fram en säkerhetsplan  med stöd av grenledare för sin aktivitet håller sig uppdaterad med säkethetsplan och vad som gäller vid en kris.
 • är aktsam och ansvarsfull om vårt material

Vad är en aktiv ledare?

En ledare räknas som aktiv om denne leder aktiviteter i organisationens regi under minst 10 timmar årligen, samt fortbildas vid ett eller flera tillfällen under en tvåårsperiod som motsvarar sammanlagt minst 16 timmar (enligt Friluftsfrämjandets styrdokument ledarutbildning).

Vilket ansvar har jag gällande försäkringar?

Som ledare ansvarar du för att en utbildad ledare följer med gruppen och därigenom täcks av Friluftsfrämjandets försäkringar. Det räcker alltså inte med att en hjälpledare ensam följer med gruppen.

Vilka förmåner har jag som aktiv ledare?

Utöver Friluftsfrämjandets vanliga medlems- och ledarförmåner får du som aktiv ledare i Järfälla lokalavdelning:

 • gedigna ledarutbildningar samt inbjudningar till löpande fortbildningar
 • profilkläder
 • upp till halva priset för dig och dina egna barn i andra aktiviteter inom lokalavdelningen (gratis i egen grupp)
 • inbjudan till föreningens ledaraktiviteter, t.ex. paddling
 • rabatt vid utvalda engångsaktiviteter
 • ett symboliskt arvode per tillfälle
 • möjlighet att hyra föreningens kajaker.

Vad förväntas mer av mig som ledare?

För att få din ledarutbildning betald förbinder du dig till att vara aktiv ledare under minst fyra terminer (och blir återbetalningsskyldig om du väljer att lämna lokalavdelningen innan dess).

De ledarkläder som du får i samband med att du blir ledare lånas de första tre åren. Om du lämnar lokalavdelningen före detta måste kläderna återlämnas.

Du måste även visa upp ett aktuellt "utdrag för föreningar" ur belastningsregistret till lokalavdelningens ordförande om du ska leda en barnaktivitet.Detta för att trygga säkerheten för våra yngre deltagare.Som ny ledare måste du innan du genomgår utbildning till barnledare eller skidlärare begära ett utdrag från polisen (PM 442.14 utdrag för föreningar där personer ska arbeta med barn).

2 ggr om året håller vi en digital kurs lokalt om vår policy för sociala medier. Man ska gå den någon gång under sitt första år.

GDPR – EU:s Dataskyddsförordning

Genom medlemskap i Friluftsfrämjandet accepterar medlemmen att Friluftsfrämjandet sparar medlemmens personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår av följande länk.

Ansvaret för hantering av uppgifter som ligger i Aktivitetshanteraren ligger på Riksorganisationen.

Vanliga frågor om GDPR (inloggat läge).

Det är din skyldighet som ledare som hanterar personuppgifter att känna till innebörden av GDPR. Infon till dig som är ledare från Riks.