Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Grenledare

Som grenledare har du det samlade ansvaret för samtliga grupper inom ett verksamhetsområde, och fungerar som en samordnare mellan styrelse, kansli och övriga ledare.

Det här gör du som grenledare:

 • håller ihop grenen och förser ledarna med den information de behöver 
 • planerar grupper och utökar vid behov antalet ledare
 • huvudansvar för grenens material 
 • arbetar för att ledarna behåller aktiv ledarstatus
 • rapporterar löpande om verksamheten till styrelsen
 • säkerställer att ledarna kan lägga upp sina aktiviteter på webben
 • säkerställer att ledarna gör en slutlig avrapportering av aktivitet på webben
 • säkerställer att ledarna bockar av närvaro samma dag som aktivitet
 • godkänner kvitton innan ledare lämnar vidare till kassör
 • budgeterar för och redovisar ledarutbildningar (När bekräftelseav deltagare sker mot region, cc kansliet)
 • fyller i budgetunderlag till styrelsen (via kassören) senast 15 oktober
 • håller budget (i samarbete med kassör)
 • bokför och redovisar ledarnas arvodering
 • skriver rapport till verksamhetsberättelsen efter avslutat kalenderår, dock senast 7 januari

Får jag skriva min rapport till verksamhetsberättelsen när som helst?

Ja! Skriv gärna så fort aktiviteten avslutats för kalenderåret, och skicka till sekreteraren. Senast 7 januari måste dock sekreteraren ha denna tillhanda.

Vad är en aktiv ledare?

En ledare räknas som aktiv om denne leder aktiviteter i organisationens regi under minst 10 timmar årligen, samt fortbildas vid ett eller flera tillfällen under en tvåårsperiod som motsvarar sammanlagt minst 16 timmar (enligt Friluftsfrämjandets styrdokument ledarutbildning).

Vilket ansvar har jag gällande försäkringar?

Som grenledare ansvarar du för att varje grupp har minst en utbildad ledare, och därigenom täcks av Friluftsfrämjandets försäkringar.

Vilka förmåner har jag som grenledare?

Utöver vanligt ledararvode per aktivitet utgår även ett årligt arvode till grenledare. I övrigt har du givetvis samma förmåner som övriga ledare. Du inbjuds dessutom till distriktets grenledarträffar och konferenser.

Vad innebär att vara samordnare mellan styrelse, kansli och övriga ledare?

Du representerar grenen inför lokalavdelningen, och är därför bl.a. inbjuden till vissa styrelsemöten, och förväntas inför varje styrelsemöte rapportera status och ta emot information för distribution till ledarna. Tillsammans med styrelsen och övriga ledare formulerar du mål och visioner samt deltar på lokalavdelningens kickoff under höstterminen.

Hur håller jag ihop ledargruppen?

T.ex. genom återkommande ledarträffar. Till detta kan du använda ledarpengen för ledarvård. Kontakta styrelsen för mer information.

Måste jag göra allt själv?

Nej, flera personer kan dela på grenledaransvaret (och arvodet delas därefter). Tänk också på att du har stöd från kansli, styrelse och dina ledare.

Var hittar jag mer information?

På friluftsframjandet.se finns Friluftsfrämjandets stadgar, mission, vision och mål 2020. Dokument specifikt för lokalavdelningen kan du nå via Onedrive, kontakta kansliet för inloggningsuppgifter om du saknar detta.