Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Bli ledare

Som ledare inom Friluftsfrämjandet har du möjlighet till ett superroligt uppdrag. Du får en aktiv fritid, träffa människor som delar ditt intresse (både barn och vuxna) och du får ta del av en mängd olika rabatter hos våra samarbetsparter. Friluftsfrämjandets utbildningar erbjuder dig personlig utveckling och är en bra merit i ditt CV. I Järfälla har vi för närvarande drygt 50 aktiva och utbildade ledare, organiserade i olika verksamhetsgrenar. Eftersom vi är en växande förening söker vi även nya ledare som vill vara med och skapa ett levande friluftsliv med roliga aktiviteter för alla åldrar.

Som ledare i Järfälla får du

  • gedigna ledarutbildningar och fortbildningar
  • Friluftsfrämjandets aktuella ledarerbjudanden
  • profilkläder
  • rabatter för din familj i lokalavdelningens aktiviteter
  • nya vänner och friluftsupplevelser utöver det vanliga
  • möjlighet att hyra föreningens kajaker.

Såhär blir du ledare

Kontakta grenledaren för den gren som intresserar dig, se nedan. Vanligtvis (såvida du inte redan är en van ledare) går du först in som hjälpledare i en befintlig grupp. Trivs du med detta uppdrag finns möjlighet att gå utbildning och få ansvar för en egen grupp.

Kontakta grenledaren för respektive verksamhetsgren. Har vi inte grenen än kontakta vårt kansli

Medlemskap i Friluftsfrämjandet är en förutsättning för att du ska kunna anmäla dig till en utbildning och bli ledare. Här blir du snabbt och enkelt medlem: http://www.friluftsframjandet.se/engagera-dig/bli-medlem/

Starta med utbildning i vår värdegrund

Inför grundutbildningen ska samtliga deltagare ha genomfört Friluftsfrämjandets interaktiva värdegrundsutbildning. Denna finns på Friluftsfrämjandets hemsida http://www.friluftsframjandet.se/vardegrundsutbildning/ under rubriken Friluftsakademin som du enbart kan komma åt om du är inloggad. Du loggar in med ditt medlemsnummer eller personnummer och lösenord. Om du saknar detta kontakta Medlemsservice på 08-447 44 50 eller medlem@friluftsframjandet.se

Särskilda krav för att leda barngrupp

Du måste kunna visa upp ett aktuellt "utdrag för föreningar" ur belastningsregistret för lokalavdelningens ordförande,sekreterare eller grenledare om du ska leda en barnaktivitet. Som ny ledare måste du innan du genomgår utbildning till barnledare eller skidlärare begära ett utdrag från polisen (PM 442.14 utdrag för föreningar där personer ska arbeta med barn).

Grundutbildning

Vänder sig till dig som vill bli ledare inom Friluftsfrämjandet och aldrig tidigare har deltagit på någon grundutbildning. För att kunna leva upp till  Friluftsfrämjandets vision “Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare” ska alla ledare ha genomgått denna utbildning en gång. Fortsätter du sedan i andra verksamhetsgrenar, t ex går från att vara Skogsmulleledare till Strövarledare, bygger du på med en påbyggnadsutbildning.
Grundutbildningen genomförs enligt Friluftsfrämjandets utbildningsplan och ger dig en bra plattform att kunna planera, organisera och genomföra aktiviteter inom vald verksamhetsgren. Litteratur ingår i priset.

Fortbildning

Fortbildning är för aktiva ledare och syftar till att ge fördjupade kunskaper och ytterligare höja ledarens kompetens. I mån av plats erbjuds övriga medlemmar att också delta på dessa utbildningar. Det är önskvärt att ledare inom Friluftsfrämjandet fortbildas vid ett eller flera tillfällen under en tvåårsperiod. Fortbildning inkluderar allt från en heldagsutbildning eller första hjälpen-utbildning till en ledarträff där man reflekterar över den gångna terminen. Vi erbjuder också ett antal påbyggnadsutbildningar för dig som vill byta gren.