Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsmiljö

Det är vår bestämda uppfattning att tillgång till naturen, till en god friluftsmiljö, är en grundförutsättning för att man skall må bra. Vi vill verka för att allt fler av Järfällas invånare ska använda naturen för motion och rekreation. Vi är övertygade om att det är bra för hälsan.

Friluftsfrämjandet har fastlagt ett Friluftsmiljöprogram som dokumenterar hur vi som organisation ser på friluftsmiljön.

Forskning visar att barn som tidigt får en relation till naturen blir mer benägna att ta hand om den och söka sig till den som vuxna. För att få en relation till naturen behöver man förstås få vistas i den, upptäcka och lära känna. Men man behöver också känna att man begriper den, och det gör man till viss del genom språket. Att ha ord för det man ser, känner och upplever skapar inkludering. Det skapar förutsättningar för en stark relation.

Vi har stora områden av grönt i vår kommun. Närheten till Järvafältet är en stor tillgång. Järfälla kommun jobbar mot bostadsnära natur, vilket innebär:

Natur eller park om ca 1ha inom 300m.

Natur/stadspark om ca 3 ha inom 800m

Friluftsområde över 3 km2   inom 2 km

 Den sammanlagda arealen skyddad natur ska öka med 75 ha innan 2025, (från 2016)

Vill du vara med och bevaka friluftsmiljöfrågor är du välkommen, kontakta lokalavdelningen.