Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

#sovaute 2019 bygger vidare på framgången från 2018

#sovaute är Friluftsfrämjandets stora sommarkampanj. Syftet med kampanjen är att nå nya och prioriterade målgrupper, och därigenom inspirera och stötta fler att uppleva naturen.

Den primära målgruppen för kampanjen är föräldrar med barn i åldern 0–12 år, som tidigare inte har tältat tillsammans med sina barn. Det mätbara målet med kampanjen 2019 är att 500 barnfamiljer ska inspireras att sova ute, under juni.

Friluftsfrämjandets lokalavdelningar uppmanas engagera sig i kampanjen, genom att sprida information om kampanjen och arrangera #sovaute-aktiviteter. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara en tältövernattning för barnfamiljer eller en informationsträff med fokus på att tälta med barn.

Friluftsfrämjandets ledare uppmanas att bli #sovaute-fadder, och därmed stötta målgruppen i vad de behöver för att sova ute med sina barn, exempelvis lån av utrustning, att göra det tillsammans, eller ”bara” råd och stöd.  

Friluftsfrämjandet Riks leder kampanjen genom att ta fram informationsmaterial som är anpassat för att sprida i sociala medier, en sova ute-guide som kortfattat beskriver de olika moment som hör till att sova ute (exempelvis allemansrätten, utrustning, packning, val av tältplats, matlagning, säkerhet, lekar), och arrangera en utlottning av fina priser. Kampanjens huvudbudskap är:

Upptäck äventyret – sov ute i juni

Ladda ner #sovaute-guiden nu och planera ert äventyr.

Delta i utlottning av fina priser. 

Läs mer: www.friluftsframjandet.se/sovaute

Alla som sover ute i juni uppmanas dela en bild av äventyret på Facebook och/eller Instagram och tagga med #sovaute. De som under juni använder #sovaute deltar då i utlottningen av fin friluftsutrustning.

Jag hoppas att många av våra lokalavdelningar och ledare engagerar sig i #sovaute, och att ni därmed redan nu informerar om kampanjen inom er lokalavdelning. 

Läs mer på www.friluftsframjandet.se/sovaute

Med vänliga hälsningar,

Lars Lundström, Generalsekreterare