Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Från hot till möjlighet och utveckling

När Covid-19 slog till förändrades allt. Och eftersom risken för smitta och samhällskrisen är långt från över så är det viktigt att vi löpande reflekterar kring hur Covid-19 påverkar samhället och vår organisation.

För att strukturera min egna reflektion använder jag mig av den så kallade SWOT-modellen.

SWOT är en förkortning av de engelska orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Dvs en modell för att analysera vår organisation utifrån fyra rubriker: Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot.

Under rubriken Hot sätter jag en post-it-lapp med orden inställda eller uppskjutna ledarutbildningar. För när rekommendationen från Folkhälsomyndigheten var att inte resa inom landet så tvingades vi ställa in många ledarutbildningar inom vår utbildningsorganisation Friluftsakademin.

Det finns såklart fler lappar under rubriken Hot, och ännu fler lappar under Styrkor, Svagheter och Möjligheter. Men utifrån min förståelse för hur vår organisation verkar och utvecklas så är det lappen med inställda ledarutbildningar som jag särskilt vill fokusera på.

Den främsta anledningen till att Friluftsfrämjandet är starkt är att vår organisation sedan 1892 har genomfört roliga, trygga och lärorika aktiviteter, skapade av ledare som är kompetenta inom både ledarskap och friluftsteknik. Det är våra ledare som möjliggör bredden på vår verksamhet, kvaliteten i våra aktiviteter, och därmed förverkligandet av målet »folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv«. Det är helt enkelt ledarna som är hjärtat i Friluftsfrämjandet.

Jag skriver därför en ny post-it-lapp med orden fler ledarutbildningar och sätter den under rubriken Möjligheter.

Just nu arbetar styrelsen, tillsammans med mig och många andra i framtagandet av förslag till ny långsiktig strategisk plan för Friluftsfrämjandet, och såklart i framtagandet av förslag till verksamhetsplan och budget för 2021, som ska antas av vår riksstämma. Till dessa möten kommer jag ta med mig post-itlappen med fler ledarutbildningar. Det är genom dessa gemensamma demokratiska processer som vi kan gå från reflektion och analys till plan och handling – från hot till möjlighet och utveckling.

För att fortsätta vår hållbara utveckling behöver vi rekrytera och utbilda 1 100–1 200 ledare per år de kommande åren. Utmanande siffror, men inte alls omöjliga. Och väldigt viktiga. För kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som nu, och intresset för friluftsliv är minst sagt mycket högt. Det ger oss goda förutsättningar att lyckas.

Så om du någon gång har övervägt att bli ledare så är tiden nu. Om du känner någon som du tycker skulle bli en bra ledare så är tiden att säga det till hen nu. Eller om du redan är ledare och vill utveckla dig vidare. Låt oss hjälpas åt i detta. Tillsammans är vi starka.

Majken Hansson

Medlemsservice

majken.hansson@friluftsframjandet.se