Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Må bra i Naturen

”Må bra i naturen” är ett integrationsprojekt som genomförs på Öxnegården och Bondberget med stöd från Jönköpings kommun och Studiefrämjandet. Verksamheten riktas i första hand till personer av utländsk härkomst och i Sverige födda, både kvinnor och män, främst från områdena Öxnehaga, Kungsängen och Ekhagen men även från andra områden i Jönköpings kommun. Syftet är att bryta isolering och förbättra kontakten med omvärlden samt öka möjligheter och kunskap att ta del av naturen i samverkan med andra.

Aktiviteter anordnas varje fredag förmiddag året om, med uppehåll endast under sommaren. Man börjar med en promenad med syftet att regelbundet vara fysiskt aktiv, träna balans, rörlighet och koordination i naturen. Naturreservatet Bondberget med dess spår och leder bjuder in till mycket goda förutsättningar för en positiv naturupplevelse.

Efter vistelsen i naturen blir det förmiddagsfika i Öxnegården. Där diskuteras aktuella händelser, sedvänjor, kultur och natur - allt på lätt svenska.
Minst en gång i månaden har man tematiska inslag med olika gästföreläsare. Exempel på gäster är Mona Jaber, Jönköpings Fågelklubb, Gunnel Hall, Botaniska sällskapet och Region Jönköpings län.

Verksamheten leds mycket förtjänstfullt av Seyde Aslan och några hjälpledare.
Målet är att satsningen ska leda till förbättrade språkkunskaper, ökad folkhälsa, stärka gruppkänslan, få deltagarna att känna välbefinnande samt öka kunskapen om natur, friluftsliv och allemansrätten.

Satsningen upplevs av alla ansvariga som framgångsrik och viktig för målgruppen. Verksamheten har en god grund att stå på och har alla möjligheter att utvecklas ytterligare.
Vi ser detta som ett långsiktigt arbete för att också kunna visa på de effekter som uppnås av integration och delaktighet i denna typ av verksamhet.

Hans-Åke Antonsson besvarar frågor om och kring denna verksamhet via e-post hans-ake.antonsson@friluftsframjandet.se.

Integration-2.png
Må bra i naturen - naturvandring.jpg
Må bra i naturen - växtvandring.jpg
Må bra i naturen fika vid Öxnegården.jpg