Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Skansberget

Skansberget invid Åsunden reser sig cirka 60 meter över sjöns yta. Skansberget är en av ett dussin kända fornborgar inom en radie på en mil. Det är en av två fornborgar i området som beskrivs som skansberget på kartan.

I den södra delen av borgen finns tydliga lämningar av murar och med lite fantasi kan man skönja vägen som ledde upp till borgen. Den östra delen bjuder på en vid utsikt över Åsunden, Sundsö och Hägerstadslätten.

Vem som byggde så många fornborgar i detta område för ungefär femtonhundra år sedan är det tyvärr ingen som riktigt kan svara på idag. Det finns inga spår om vem de ville skydda sig mot eller varför. Det enda vi vet är att 12 fornborgar o h ett antal andra lämningar i området tyder på att du befinner dig i ett område med en rik historia.

Beskrivning från Riksantikvarieämbetets Fornsök:

Fornborg, ca 350x200 m (N-S), vilken begränsas av stup i Ö och V, samt deli S. I N och S utgörs berget av branta sluttningar. I SV flackar berget ut. I NV, N, S och SV begränsas borgen av vallarmed en sammanlagd längd av ca 270 m. De i SV belägna vallarna utgörs av en övre och två nedre. Den övre är ca 50 m l, 3-5 m br och 0,3-0,8 m h, bestående av 0,2-0,8 m st, vanligen skarpkantade stenar. I ytterkanten vilken ställvis är kallmurad, är ett flertalflata block, 1-3 m l och 0,2-0,6 m tj. I Ö övergår vallen i 0,3-1 m st klumpstenar. De nedre vallarna är ca 40 m l, 2-3 m br och0,2-1,0 m h bestående av 0,2-1 m st stenar, ofta skarpkantade. Den nedre NV vallen har flera 0,5-2,5 m st rundade stenar och block. Den NV och N vallarna är ca 75 m respektive 20 m l, 2-5 m br och 0,3-1 m h, bestående av 0,3-1 m st, ofta skarpkantade stenar. INV är ett kallmurat parti med i ytterkanten 1-2 m st och 0,5-1 mh block. Ett av blocken bildar ett hörn i vallen. De S vallarnaär 75-80 m l, 2-6 m br och 0,2-0,6 m h, bestående av 0,3-1 m st skarpkantade stenar. Några jordfasta block ingår -3 m st. Två av de tre vallarna i S är belägna som övre och nedre vall i en N-S gående klyfta. Ingångar är belägna i SV, NV och N. Dessa är 2,5-5 mbr. Den N ingången är belägen i en N-S gående klyfta. Ingången begränsas av bergväggen i V och två block i Ö, 1,5-2 m st och 1-1,5 m h. Borgplatån är ca 100x80 m (N-S) och svagt kuperad.