Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Styrelsen

2020 års styrelse, organisations-, postgiro- och swish-nummer, adress

Styrelse

Ordförande

Jens Rinman
jensrinman@gmail.com
070-5216895

Kassör

Gunnel Gustafsson
gunnel@wassbo.com
070-5515324

Sekreterare

Åke Kinnander
ake.kinnander@outlook.com
073-7524944

Styrelseledamöter

Gunni Nilsson
gunni.nilsson1@telia.com
070-3059466

Torbjörn Falkerby
maibjorn@hotmail.com
0122-16683, 070-7206409

Mikael Strand
mikael@strand-online.net
0122-12733, 070-6364995

Stugfogde
Jan-Erik Fors
janerik449@gmail.com
070-6597178

Suppleanter

Nils-Olof Persson
nils-olof.persson@hotmail.com
0122-41540, 073-5417369

Uthyrning Lunddalen
Jan-Erik Fors
janerik449@gmail.com
070-6597178

Revisor

Clary Andersson
0122-16343, 070-2546646

Revisors suppleant
Ann-Lill Åkesson
9kesson@telia.com
0703454193

Valberedning

Karin Fors
070-6638740

Nils-Olof Persson
nils-olof.persson@hotmail.com
0122-41540, 073-5417369

Organisationsnummer: 825000-9167

Plusgiro: 26 87 35 - 8

Swish nr: 123 268 9404

Post adress:
Friluftsfrämjandet i Finspång
c/o Åke Kinnander
Tegelbruksvägen 36
612 42  Finspång