Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Morgonföreläsningar - god folkhälsa

2022-01-28

Morgonföreläsningar om samhällsplanering för en god folkhälsa. Att fysisk aktivitet har goda effekter på såväl den fysiska som den psykiska hälsan är väldokumenterat. Även omgivningens påverkan på hälsan har undersökts, där bland annat flera positiva hälsoeffekter kan ses efter naturupplevelser.

Region Kalmar län, Friluftsfrämjandet och Länsstyrelsen Kalmar län arrangerar morgonföreläsningar. 

FREDAGEN DEN 4 FEBRUARI
TEMA: Friluftsliv som metod mot psykisk ohälsa. Häng med oss ut!
08.15 – 09.00 Jenny Hiller, hälsosamordnare, Jönköpings kommun, berättar om metoden ”Häng med oss ut” – enkla friluftsaktiviteter för personer som lider av psykisk ohälsa. Metoden startades först i samarbete mellan Friluftsfrämjandet och socialpsykiatrin i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Den grundas på forskning kring naturens betydelse för hälsan,
kamratstöd, meningsfull aktivitet och återhämtning från psykisk ohälsa och har utvärderats av brukarrevisorer med mycket
positiva resultat.

Mörbylånga kommun, Monica Johansson berättar om hur Arbetsmarknadsenheten idag har startat upp och har
Häng med oss ut aktiviteter utifrån modellen.


FREDAGEN DEN 11 FEBRUARI
TEMA: Gestaltad livsmiljö - Policy och riktlinjer för offentlig konst
08.15 – 09.00 Anneli Berglund, bild- och formutvecklare i Kalmar län berättar om politikområdet gestaltad livsmiljö och om hur en väl planerad process för offentlig konst skapar mervärde för samhället och människan. Ett vitalt konstliv kan medverka till att länet utvecklas och är attraktivt för boende, besökare och näringsliv. Konsten kan spegla historiska och
kulturella dimensioner och bygga broar mellan människor med olika kulturell bakgrund. Men hur går det till i praktiken och hur säkerställs en tydlig process?

Claudia Schaper, processledare offentlig konst, Göteborg Konst, Göteborg Stad berättar om hur processen gick till, önskemål, krav och begränsningar till hur konstnärerna utvecklade och genomförande den offentliga gestaltningen Hagavågen på Pehr Erikssons plats i Haga, Göteborg.

Vill du delta? Hör av dig till hans-ake.antonsson@friluftsframjandet.se, så får du en länk till seminariumen.