Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Trivselregler

Trivselreglerna finns för att utförsåkning i Koldemåsen ska vara tryggt och roligt för alla. Du som gäst har ansvar för att följa utförsåkarens trafikregler, säkerhetsregler och allmänna bestämmelser. Friluftsfrämjarna i Arbrå följer reglerna från SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation.

Mer tips om säker utförsåkning, ansvarsförhållanden och allmänna säkerhetsregler finns i SLAO:s lilla gula. Den finns också som fysisk folder uppe i Koldemoåsen.

Om åkaren bryter mot anläggningens regler kan anläggningen spärra åkpasset.

Säkerhetsregler nedfart

 1. Håll avstånd till pistmaskin och andra arbetsredskap – säkerhetszon minst 25 meter.
 2. Anpassa alltid farten så att varje form av hinder kan undvikas.
 3. Leder, banor och hopp får inte byggas eller uppföras utan tillstånd av ansvarig personal från anläggningen.
 4. Mycket lätta nedfarter och skidvägar ska betraktas som lågfartsområden
 5. Utförsåkning i liftspår/släpliftgata är inte tillåtet.
 6. Utanför markerad nedfart sker inget säkerhetsarbete.
 7. Tävling och tävlingsmässig träning ska ske avskilt från allmän åkning och ha tillstånd av ansvarig personal.

Säkerhetsregler lift

 1. På- och avstigning får ske endast på anvisad plats.
 2. Lämna avstigningsplatsen omgående.
 3. Bär inte löst hängande halsduk, snoddar, rem och dylikt som kan fastna i liften eller utrustningen.
 4. Snowboardåkare ska ha en fri fot i liftköfålla, vid påstigning och uppfärd med släp- eller stollift.
 5. Sick-sack åkning är inte tillåten vid liftuppfart.
 6. Åk inte gränsle på liftbygeln.
 7. Släpp alltid liftbygeln rakt under linan och aldrig framför en liftstolpe.
 8. Vid fall i liftspåret – lämna det genast och åk/gå med stor försiktighet till närmaste nedfart.

Utförsåkarens trafikregler

Om åkaren bryter mot anläggningens regler kan anläggningen spärra åkpasset.

 1. Var uppmärksam– visa hänsyn. Uppträd så att du inte riskerar att skada någon annan.
 2. Anpassa farten och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.
 3. Välj åkritning. Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig.
 4. Starta försiktigt! Kontrollera – uppåt och nedåt, att backen är fri innan du börjar åka.
 5. Stanna bara där du syns. Måste du stanna – gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig. Kör du omkull – lämna nedfarten fri så snabbt som möjligt.
 6. Kör om med marginal. Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.
 7. Klättra upp vid sidan av nedfarten. Klättra alltid upp vid sidan av nedfarten. Det är särskilt viktigt vid dålig sikt.
 8. Respektera skyltar. Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel och säkerhet. Följ dem!
 9. Hjälp till. Du måste hjälpa till vid olycksfall. Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.
 10. Anmäl till personalen. Meddela personalen på plats om du upptäcker något hinder, fara eller olycksfall i lift eller i nedfarterna.

Allmänna säkerhetsregler

 1. Följ alltid skyltar och skidanläggningens anvisningar
 2. Efter mörkrets inbrott och vid kvällsöppet är utförsåkning endast tillåtet i belysta och/eller öppna nedfarter
 3. Utförsåkning är inte tillåtet i avstängda eller avspärrade områden.
 4. Obehöriga äger ej tillträde till skidanläggningen under icke öppettider då den är att betrakta som arbetsplats.
 5. Nedmontering av nät och skyddsmadrasser kan medföra polisanmälan.Åkning på dessa och andra redskap är både förbjudet och förenat med livsfara.
 6. Pulkor, cyklar, kälkar, snöskotrar m.m., samt andra färdmedel/åkdon som ej tillhör skidanläggningen är inte tillåtna i skidanläggningen vid någon tidpunkt.
 7. Gående/promenerande samt hundar och skidåkare som går på skidor uppför markerade nedfarter är ej tillåtet vid någon tidpunkt.
 8. Alkohol är lika olämpligt vid utförsåkning som i alla andra trafiksammanhang.Person som är berusad eller drogpåverkad avvisas.