Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Aktuellt

Hej, nu är det dags för årsmöte i Friluftsfrämjandet, Tyresö lokalavdelning.
 Du är välkommen till Kvarnhjulet/Hus B Uddbyfallen 19.00 onsdagen 6 mars. 
 Vi bjuder på kaffe/the och smörgås.Friluftsfrämjandet, Tyresö lokalavdelningDAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET Onsdag 2019-03-06 19.001. Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat2. Val av ordförande för mötet3. Val av sekreterare för mötet4. Val av 2 justerare, tillika rösträknare för mötet5. Mötets behöriga utlysande6. Godkännande av dagordningen7. Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelsen8. Genomgång och godkännande av resultat- och balansräkning9. Genomgång av revisionsberättelsen10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 201811. Behandling av ärenden som ingivits till styrelsen eller som hänskjutits till årsmötet av styrelsen12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget13. Val av ordförande .14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter15.Val av styrelseledamöter16.Val av suppleanter17. Val av 2 revisorer och 1 suppleant18.Val av valberedning19. Val av 2 ombud och ersättare till Regionstämman 20. Bestämma nivå för utrustningsbidrag 201921. Avslutning