Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Från ide till tur

Våra kajakturer – hur fungerar det?

Här beskrivs lite kortfattat hur våra kajakturer går till, från anmälan till turen genomförs.

Anmälan
När du har bestämt dig för att du vill följa med på en tur så gör du en anmälan på aktivtetssidan som beskriver turen. Där brukar det finnas en knapp "Anmäl dig" eller "Intresseanmälan". Du måste vara inloggad som medlem i Friluftsfrämjandet för att kunna anmäla dig. Om du inte är medlem så kan du läsa mer om hur man blir medlem på denna sida.

Tur-gradering
Ibland ställs det vissa krav på förkunskaper för att kunna delta i en tur. I så fall anger vi en gradering av turens svårighetsgrad.  Känner du dig osäker på turens svårighetsgrad så bör du kontakta ledaren för aktiviteten.

Kajakturen
Några veckor innan turen kontaktar ledaren dig och meddelar de praktiska detaljerna kring turen – tider, samlingsplats, utrustning, betalning, vilka som deltar, mm. Och när det är dags så är det bara att ge sig ut och njuta av turen. Hur många ledare vi är beror på gruppens storlek och sammansättning, samt turen svårighetsgrad. Normalt är vi alltid minst två ledare.

Betalning
Information om när och hur betalning skall ske anges vanligtvis i aktivitetsbeskrivningen. Det vanliga är att betalning ska ske till vårt postgiro-konto, 575580-6. Glöm då inte att ange aktivitetens namn samt ditt eget namn och medlemsnummer.

Efter turen
Du är givetvis välkommen att kontakta oss efter turen också. Om det var något som du upplevde som mindre bra så vill vi gärna få veta det så vi kan förbättra oss. Och givetvis också om det var något som du upplevde speciellt positivt.

Försäkring
Betalande medlemmar är försäkrade under våra aktiviteter genom Friluftsfrämjandet. För övriga deltagare så har vi inget försäkringsskydd, utan det är upp till var och en att lösa själv. Men vi uppmuntrar naturligtvis alla våra deltagare att också bli medlemmar i Friluftsfrämjandet. Det ger dig dessutom tillgång till föreningens alla arrangemang, inte bara inom kajak utan även inom andra verksamheter och andra lokalavdelningar.