Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Årsmöte 2021

Årsmötet är ett äventyr - anmäl dig!

Friluftsfrämjandet LA Norrviken

Org nr 802409-7142

Verksamhetsberättelse för Norrviken år 2020

 

Styrelsen för Friluftsfrämjandet Norrviken får härmed avge verksamhetsberättelse med tillhörande årsredovisning (ÅR) för föreningens 20:e verksamhetsår.

Styrelsen har bestått av åtta ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör samt grenledarna för föreningens tre verksamheter, kajak, långfärdsskridsko och MTB, en suppleant för skridsko, samt en adjungerad i datafrågor. Styrelsen har sedan årsmötet för 2019, haft fyra protokollförda styrelsemöten.

Föreningen har haft 21 kajakledare9 skridskoledare, varav ca 8 ledare är aktiva i båda de verksamheterna, samt 5 MTB-ledare. Antalet aktiva medlemmar var vid årets utgång 511, vilket är en minskning

 

Gemensamma aktiviteter

Under 2020 har vi inte genomfört några gemensamma aktiviteter för alla ledarna inom de tre grenarna.

Verksamhetens information till medlemmarna

Vi använder Friluftsfrämjandets hemsida; www.friluftsframjandet.se/norrviken för information och bokning till äventyr för kajak och MTB.

Skridskoverksamhetens utbud hanteras på Skridskonätet, www.alliansen.net.

Alla tre grenar använder sig av FB.

För vissa sammanhang används även mail för att nå ut med information.

 

Kajakverksamheten

Året har varit speciellt på grund av Coronapandemin som slog till innan kajaksäsongen startade. Osäkerheten kring hela pandemin har gjort att vår planering till vissa delar fått göras om. Vi har följt både Folkhälsomyndigheten och Friluftsfrämjandets rekommendationer, varav de senare inneburit till exempel mindre grupper och ingen samåkning. Några aktiviteter har ställts in men ytterligare turer tillkom dock, allteftersom läget klarnade under sommaren. Totalt sett har vi haft en relativt bra säsong. Säsongen har inneburit fler korta dagsturer och något färre helg- eller flerdagsturer. Vi fick ett märkbart uppsving av nya deltagare på provapåkvällarna under senare delen av sommaren, kanske tack vare turen som riktade sig mot engelsktalande mitt i sommaren?

Genomförda aktiviteter för deltagare under 2020 är totalt 20 stycken fördelat på 2 bassängträningar, 14 dags- eller kvällsturer samt 4 (lång-)helgturer.

Inställda aktiviteter under året är Ängsö över dagen (bedömdes att för många deltagare var anmälda) Ålandsturen (gick inte att genomföra på grund av reseförbud) och Adventsturen (ställdes in eftersom det blir för tätt att umgås inomhus)

Följande ledaraktiviteter har genomförts under året: En bassängträning, ett plastparty och ett digitalt planeringsmöte inför 2020.

 

Långfärdsskridskoverksamhet 2020

Säsongen utan hemma isar 2019/2020
Skridskoåkarnas mecka denna säsong blev Dalarna och Gästrikland
Många dagsturer och övernattningar i dessa områden
Både privat och organiserat.


Stockholm blev utan åkbara isar

Säsongen började med en nybörjarkurs som hölls i Satelliten i Sollentuna.
23 deltagare var med under två kvällar.

13:e och 20:e januari på Östermalms IP samkördes med Stockholm och Enskedes nybörjare.
Totalt 50 deltagare anmälda till dessa kvällar som delades in i mindre grupper under ett par timmars åkteknikövningar.

Första organiserade turen med Stockholmsalliansen blev 19 januari med buss till Fjärden.
Fjärden ligger 23 km ovanför Sandviken
Fullsatt buss med 51 skrinnare.

Tur 2:
25:e januari, Turer påFjärden igen, 50 st åkare i fullsatt buss.

Tur 3:
8:e februari, 2 bussar till Fjärden och vi hade våra nybörjare med som bildade två grupper.

Tur 4:
15:e februari, 1 buss till Tönnångersjön och Näsfjärden

Ledare denna säsong på isen var
Staffan Ubbe, Malin, Ivar, Bernt, Roffe, Anja och Ulla om än norra säsong

Totalt 263 deltagare denna säsong

 

MTB

2020 vart ett speciellt år med Covid-19, verksamheten anpassades under året för att följa alla rekommendationerna från både Folkhälsomyndigheterna och Friluftsfrämjandet centralt.

Anpassningarna har bestått i att bara tillåta medlemmar på turerna för att kunna begränsa och ha full kontroll på deltagarantalet. Vi valde också att bara ordna turer för mellangruppen blå, för att minska skaderiskerna och belastningen på sjukvården. Vi har haft flera blå grupper per tur med mindre antal deltagare per grupp för att följa rekommendationerna.

 

Under året har det genomförts 23 turer, bara kvällsturer, vi valde att inte ha dagsturer med fikapaus denna speciella säsong.

En till har gått ledarutbildningen under året så nu är vi 6st ledare.

 

Säsongen har varit från april till och med november. Deltagargenomsnittet har varit 16 personer med 25 stycken som mest, sammanlagt har det varit drygt 360 deltagare under året, en minskning mot 2019. Under året har vi också haft hjälp av två stycken hjälpledare.

Under året har kvällsturerna genomförts på Järvafältet, Rösjön, Runby Upplands Väsby, Görväln Järfälla och Vallentuna. Under 2021 planerar vi att köra på liknande sätt, men om Corona situationen tillåter, utöka även med grön och röd grupp samt dagsturer.

 

Vi tackar alla glada cyklister som deltagit under året!

/MTB Ledarna

 

 

Ekonomi

 

Intäkterna för 2020 redovisas till 149 001 kr, en minskning med 68 219 kr jämfört med föregående år. Främsta anledningen till minskningen jämfört med föregående år beror förstås på att vi haft en pandemi under hela året och därför fått anpassa verksamheten efter det, vilket har inneburit färre turer med färre deltagare i varje tur. Det gäller för alla verksamhetsgrenar.

Utgifterna för 2020 redovisas till 125 755 kr, vilket också är en lägre nivå än föregående år (-86 905kr). Här har förstås också pandemi-året påverkat mycket genom att vi inte kunnat genomföra ledaraktiviteter, planeringsmöten och utbildningar fysiskt, vilket vi hade avsatt medel för i budgeten.

Norrvikens andel av medlemsavgiften för 2020 landade på 43 531 kr, vilket är något lägre än föregående år (50 100kr). Medlemmens intresseområde kan hänföras till något av Norrvikens tre aktivitetsområden, kajak, skridsko och MTB. Många medlemmar är aktiva i flera av verksamheterna och kanske även aktiv i andra lokalavdelningar. Medlemmen betalar sin avgift till Friluftsfrämjandet centralt, som sedan fördelar en andel av avgiften till lokalavdelningarna, Vid anmälan som ny medlem anger man vilken lokalavdelning man vill tillhöra. Uppgiften kan ändras på medlemmens begäran.

 

Resultat

För verksamhetsåret redovisar föreningen ett överskott på 23 246 kr.

Kajakverksamheten redovisar ett överskott på 14 937 kr. Kajaks intäkter uppgick till totalt 88 850 kr . Intäkterna från turavgifterna blev 75 850 kr, men efter avbokningar och inställda turer så landade nettot på 59 900, vilket är 50% av vad som budgeterades för 2020. Försäljning av ett par kajaker inbringade 13 000 kr.

Även kostnaderna för kajak blev lägre än budgeterat (budget 140 tkr, utfall 73,9 tkr), främst beroende på att planerade ledaraktiviteter och ledarutbildningar inte kunde genomföras p.g.a. pandemi-restriktioner, samt lägre kostnader i samband med att några helgturer fick ställas in. Övriga kostnader består av material och underhåll till kajakerna, containern och släpvagnen, försäkringar, utlägg i samband med turer samt slitageersättning till ledarna.

 

Långfärdsskridskos resultat redovisar ett litet överskott på 465 kr. Verksamhetens intäkter består enbart av deltagande till skridskoutbildningar och intresset varierar förstås beroende på tillgången till isar. Utgifterna utgörs av utbildning av ledare, inköp av utbildningsmaterial, lokal i samband med utbildningar, avgift till Skridskonätet och en mindre slitageersättning till ledarna.

Långfärdsskridskos intäkter för skridskoutbildning uppgick till 7000 kr under 2020. Utgifterna blev också lägre än budgeterat, 6535 kr. Färre utbildningar än planerat genomfördes under året vilket bidragit till minskade kostnader.

 

Också MTB-verksamheten redovisar ett litet överskott i år på 350 kr. Även här har färre turer kunnat genomföras och med mindre antal deltagare i grupperna, och heller inga dag och helg-turer, vilket givit en lägre intäkt än budgeterat, 9620 kr, vilket är 43% av budgeterade intäkter. Utgifterna har dock också varit lägre än planerat p.g.a. utebliven utbildning och ledaraktiviteter, totalt 9 270kr.

 

Intäkter och kostnader, för de gemensamma verksamheterna, redovisas till ett resultat på 7 494 kr. Intäkterna, som enbart består av medlemsavgifter från Friluftsfrämjandet, blev något lägre än föregående år, 43 531 kr (-6569 kr jmf med 2019) och enligt budget (50 tkr).

De gemensamma utgifterna (totalt 36 037 kr) består av kostnad för årsmötet (lokal, förtäring, föreläsare, förtjänstmärken, avtackningar), bank- och Internet-avgifter, styrelseersättning, uppvaktning vid jämna år för aktiva ledare, och andra övergripande och gemensamma kostnader.

 

Avslutning

Avslutningsvis vill vi tacka alla ledare och medlemmar för det gångna året och vi ser fram emot ett trevligt och händelserikt 2021 fritt från pandemi  med många turer både i kajak, på skridskor och med cykel.

 

Sollentuna Februari 2021

Friluftsfrämjandet Norrviken

 

 

 

Lars Sundström                     Emanuel Skoglund                 Anneli Risberg        

Ordförande                            Sekreterare                            Kassör

 

Stina Marin                            Staffan Dahlström                 Fredrik Holmberg

Grenledare kajak                    Grenledare skridsko             Grenledare MTB