Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Skogsknytte 3-4 år

I skogsknytte-verksamheten får de barnen uppleva naturen på nära håll. Lekar och sånger gör vistelsen i naturen rolig. Tillsammans med föräldrar, andra vuxna och ledare får knyttarna lära känna det som lever.

Barnen blir vänner med stubbar, kottar, myror, maskar. Ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen, desto större blir deras intresse för naturen under resten av livet. Vi har knytteverksamhet både på Färingsö och på Ekerö.

Datum: Vårterminen, i början av april. Höstterminen, i början av september. Lördag eller söndag förmiddag.
Tider: Ca 1,5 timmar.
Samling: Ekerö: Knalleborgs försskola. Färingsö: Stenhamra
Tag med: Matsäck och sittunderlag.
Frågor: Maila friluftsskolan.ff.malaro@gmail.com

Kursavgift: 350 kr/termin insättes på Plusgiro 1520554-5, samt obligatorisk barnmedlemsavgift 100 kr per år.

OBS! En förälder deltar alltid med sitt barn.

Anmäl till friluftsskolan

Till anmälan

Din roll som förälder

I Friluftsfrämjandet låter vi barnen upptäcka i sin egen takt, utan att få förmaningar och förhållningsorder. Din roll är att vara barnets medhjälpare och ledsagare in i naturen. Med dig som stöd får ditt barn i lugn och ro utforska och upptäcka sin omgivning. Du har ansvar för ditt eget barn under passet, men alla medlemmar i Friluftsfrämjandet täcks av våra försäkringar under aktiviteten.