Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Om oss

Friluftsfrämjandet Mälaröarna
Box 112
178 22 EKERÖ

E-post:
malaroarna@friluftsframjandet.se

Styrelsen

Ordförande
Göran Lindwal, 070 655 17 90,   goran@lindwall.se

Ledamot
Johan Enoksson, mobilenok@gmail.com
Kim Widbeck, kim@designo.se
Jytte Grundberg, eriksberg105@gmail.com
Louise Sörme, lousie.sorme@telia.com
Therese Rosén, therese_c_s_rosen@hotmail.com
Ursula Belding, u.belding@gmail.com

Kassör
Johan Enoksson, 070 579 70 29, mobilenok@gmail.com

Suppleanter
Henrik Dider, henrik.dider@yahoo.com
Maria Johansson, lindmaria.johansson71@gmail.com
Susan Renman,
susan.renman@gmail.com

Vice ordförande
Therese Rosén, therese_c_s_rosen@hotmail.com

Medlemsombud
Ivar Danefjäll, 08-560 317 17,  danefjell@swipnet.se

Miljöombud
Louise Sörme, 08-560 311 16,  louise.sorme@telia.com

Valberedning
Egon Edwinson, (Sammankallande) 08-560 430 12,   eeteknik@hotmail.se