Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2022-01-10)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Skogshjältarna

Att ha tillgång till natur och friluftsliv är ofta socialt, ekonomiskt och kulturellt betingat. Barn vars föräldrar inte har vana att vistas i naturen får sällan chans att prova själva. Det vill vi ändra på, för alla barn mår bra av att uppleva och upptäcka friluftslivet, oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund. Därför bedriver vi Skogshjältarna.

Skogshjältarna skapar äventyr runt hörnet, i en miljö som finns nära barnens hem och skola, i bostadsområden där friluftslivet traditionellt inte är så starkt. Skogshjältarna ger samtidigt verktyg och utbildning till barnens pedagoger så att de kan fortsätta äventyren med barnen.

Utbildar enligt vår metodik och metod

Alla pedagoger som jobbar med barnen går en specialutformad Skogshjälteutbildning med inriktning på barnets rättigheter. Utbildningen är kopplad till läroplanen och barnkonventionen. Vårt mål är att barnen ska få viktiga kunskaper för livet och att pedagogerna ska kunna undervisa i upplevelsebaserad undervisning utomhus! Vi kan också stötta skolorna i att anordna familjeaktiviteter, där föräldrarna blir delaktiga i barnens lärande och får en introduktion till naturen. Genom erfarenhet vet vi att detta är oerhört uppskattat av familjen och bidrar till att man upptäcker sitt närområde på ett nytt sätt.

Alla barns rätt

Att vistas i naturen är bra för både kropp och knopp, det visar en rad forskningsstudier. I ett långsiktigt perspektiv stärker det barnens hälsa. I ett kortsiktigt har de roligt och får en tryggare förankring i sin hemmamiljö. Båda är lika viktiga och något vi tycker alla barn borde ha rätt till. Friluftsliv för alla, helt enkelt. Det är vad Skogshjältarna handlar om.

Metoden Skogshjältarna är under utveckling och bedrivs nu på ett 10-tal skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

aktuella frågor och projekt