Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Samarbete, demokrati och friluftsliv

2017-05-10

När krafter i samhället vill förstöra vårt förtroende för varandra behöver vi bygga broar mellan människor. Och vi behöver friluftslivet.

I jämförelse med andra länder, har vi i Sverige ett mycket högt förtroende för både våra myndigheter och varandra. Vi har en hög nivå av social tillit. Samhällen som präglas av hög tillit har en stabil demokrati, en stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet och en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet. Alla dessa är attribut för ett samhälle som jag personligen vill leva i.

Vår höga grad av tillit har en lång tradition. Den växte fram mellan bönderna på tinget under den tid då främst män träffades och avhandlade gemensamma angelägenheter och löste tvister genom förlikning eller domslut. Genom samarbete och dialog växte ett förtroende fram.

Under det senaste århundradet har stegvis alla fått vara med och påverka. Detta förtroende förvaltas idag av oss alla. Föreningar och folkrörelser har en viktig roll i detta. När vi träffas och utövar friluftsliv och föreningsdemokrati ger vi i Friluftsfrämjandet ett viktigt bidrag till Sveriges höga grad av social tillit.

En motverkande kraft

Däremot har vår höga nivå av tillit varit på väg att minska under de senaste åren. Krafter i samhället, bland annat den typ av kraft som ligger bakom attentatet på Drottninggatan i Stockholm, vill slå sönder vårt förtroende för varandra och till samhället. Det tycker jag är skrämmande och jag vill inte låta det ske. Det bästa är att vi är en motverkande kraft, bara genom att göra det vi gör och det vi älskar – att utöva friluftsliv och verka demokratiskt tillsammans. Genom att inkludera och samarbeta med fler kan vårt bidrag till ett bättre Sverige bli ännu större.

Samarbete för inkludering

Inför årets utdelning från Postkodlotteriet har vi tagit fasta på detta och gemensamt inom Friluftsfrämjandet fått medel för två nya projekt. Dessa projekt kommer att ske i samarbete med andra organisationer och handlar om att öka mångfalden i friluftslivet.

Dels ska Friluftsfrämjandet region Mälardalen tillsammans med Scouterna och projektet Rätten till friluftsliv, göra friluftslivet mer tillgängligt för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer, såsom ADHD och ASD/Aspergers syndrom. Dels ska Friluftsfrämjandet region Öst tillsammans med Astma- och Allergiförbundet och projektet Friskare liv i naturen, med gemensamma krafter öka kunskapen hos både deltagare och ledare om hur man kan anpassa verksamheten för barn och ungdomar som har astma och allergi. Dessutom har vi genom Friluftsfrämjandet region Mitt fått medel från Arvsfonden för projektet Let’s get out. Projektet riktar sig till ungdomar som har fått uppehållstillstånd och bor i Sverige, men också till ungdomar med svensk bakgrund. Målet är att bygga upp en process där ungdomarna får nya kontaktytor, och blir ledare och förebilder för andra barn och unga, för att sedan verka som brobyggare mellan ännu fler människor.

Jag ser dessa samarbeten och projekt som vägar att lära känna, samarbeta och skapa förtroende med andra som arbetar med samma värderingar och mot samma mål som vi. Jag ser dem som vägar att lära känna, samarbeta och skapa förtroende och bana väg för barn och vuxna som inte har självklar väg ut i naturen. Jag ser dem som delar av det ständiga arbete vi faktiskt gör för att inte bara genom friluftsliv öka folkhälsa och livsglädje, utan faktiskt också öka samhällets sociala tillit. Den tilliten och det goda den skapar, är faktiskt ytterligare ett av våra bidrag till ett bättre Sverige.

Lars Lundström

Generalsekreterare Friluftsfrämjandet