Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Styrelse

Friluftsfrämjandet Rävlanda-Hindås styrelse 2023

Roll Namn Telefon Mail
Ordförande Amanda Hassellöf 0706-420272 amanda.hassellof@friluftframjandet.se
Kassör Annika Andersson 0705-638221 annika.m.andersson73@gmail.com
Sekreterare Tove Eriksson 0736-468100 tove.eriksson@friluftsframjandet.se
Ledamöter Christin Röshammar 0730-639463 christin.roshammar@gmail.com
  Gunilla Hassellöf 0703-448564 gunilla.hassellof@friluftsframjandet.se
  Miriam Remdahl 0736-878790 miriam.remdahl@gmail.com
  Anna Tellin 0736-775954 anna.tellin@yahoo.se
Suppleanter Ros-Marie Carlsson 0301-44663 ros-marie.carlsson@friluftsframjandet.se
  Liza Axenskär 0763-262169 liza@axenskar.se
Revisor Erik Bergenstråle 0727-86573 erik.bergenstraale@gmail.com
Revisor suppleant Liza Axenskär 0763-262169 liza@axenskar.se
Valberedning Anna Tellin 0736-775954 anna.tellin@yahoo.se