Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Klubbstugans historia

2015-10-21

Historien runt klubbstugan Kulleberg

Kulleberg är beläget på fastigheten Hönsäter 7:16 och är från början ett torp, som byggdes 1828.
Torpet hade en areal av 2 tunnland, 14 kappland och 3 kanneland, varav åker 2 tunnland, 8 kappland och resten ängsmark.
Den förste torparen finns noterad år 1828 och sista året som stadigvarande bostad var år 1953. Sedan var det sommar-
bostad fram till dess att Friluftsfrämjandet Kinnekulle köpte stugan av Skara Stift år 1991.
Reparationer och ombyggnader: (ej komplett)
År 1888 reparerades bakugnen, år 1906 byggdes ett nytt svinhus, år 1907 brädfordrades boningshuset, nya fönster
vindstrappa, golv och trossningar ommurades.
År 1938: Nya golv, bjälkar, trossbotten i kök och förstuga samt golvet i boningsrummet delvis omlagt.Takrännor uppsatta,
yttertrappan omlagd.
År 1944 höjdes boningshuset, helt nytt tak samt inreddes ett rum på vinden. Hela huset helt brädfodrat, ny vindstrappa
fönser dörrar och spisar reparerades.
1992-05-04 beviljade Länsstyrelsen tillstånd till anläggning av parkeringsplats.
1993-09-22 beviljades bygglov för 40 kvm tillbyggnad av klubbstugan och slutbesiktning skedde 1995-05-16.
1993-09-30 beviljades tillstånd att anordna enskilt avlopp.
På stämman 2011-06-09 togs beslut om ombyggnad av uthuset.
På stämman 2013-03-19 togs beslut om tillbyggnad av veranda.

Kulleberg

Blir du sugen på att hyra klubbstugan

Information