Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Om friluftsgården

Lerjevallen har sedan 50-talet varit ett rekreationsområde för Kristianstadborna med omnejd. Från början i Friluftsfrämjandets regi för att sedan under 60-talet övergå i stiftelseform.

Idag drivs stiftelsen med driftsbidrag från Kristianstad kommun och ideella insatser från Friluftsfrämjandets medlemmar. Idén med området är nära natur för rekreation, ostörd av miljövandaler, buller mm för att alla ska kunna njuta, lära och vara tillsammans, på lika villkor i en gemensam utemiljö. Naturområde, pulkabacke, motionsspår och stugorna Lillstugan och Timmerstugan ägs av stiftelsen som består av Friluftsfrämjandet och Kristianstad kommun.