Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Årsmöte för Friluftsfrämjandet Västervik 2023

Årsmöte 13 mars 2023.

Styrelsen kallar till årsmöte måndag 13 mars kl 18:30 - 20:30.

Årsmötet kommer hållas på Järnet. 

Möteshandlingar hittar du till nedan här på sidan. Fler möteshandlingar kommer att läggas upp löpande.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop av röstberättigade medlemmar
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Fråga om årsmötet är stadgeenligt kallat
 6. Val av två justerare och rösträknare
 7. Godkännande av dagordning
 8. Resultaträkning samt verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
 12. Ärenden från styrelsen
 13. Inlämnade motioner
 14. Fastställande av arvode till styrelsen
 15. Verksamhets- och budgetplan
 16. Val av styrelseordförande
 17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 18. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
 19. Val av valberedning
 20. Val av revisorer
 21. Val av ombud till Regionstämman
 22. Övriga frågor
 23. Mötet avslutas

Joachim Axelsson

Ordförande / Ledare barn / Ledare vandring

joachim.axelsson@friluftsframjandet.se

070-315 90 45

Ariane Van Der Lans

Styrelseledamot - Kassör

ariane.vanderlans@friluftsframjandet.se

073-096 57 38

Mattias Darlin

Ledare barn / Valberedning

mattias.darlin@friluftsframjandet.se

070-446 14 63