Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Årsmöte för Friluftsfrämjandet Västervik 2021

Årsmöte 14 mars 2021.

Styrelsen kallar till årsmöte söndag 14 mars 2021 kl 18-20.

Årsmötet kommer hållas digitalt. 

Möteshandlingar hittar du till höger här på sidan. Fler möteshandlingar kommer att läggas upp löpande.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop av röstberättigade medlemmar
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Fråga om årsmötet är stadgeenligt kallat
 6. Val av två justerare och rösträknare
 7. Godkännande av dagordning
 8. Resultaträkning samt verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
 12. Ärenden från styrelsen
 13. Inlämnade motioner
 14. Fastställande av arvode till styrelsen
 15. Verksamhets- och budgetplan
 16. Val av styrelseordförande
 17. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 18. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
 19. Val av valberedning
 20. Val av revisorer
 21. Val av ombud till Regionstämman
 22. Övriga frågor
 23. Mötet avslutas

Joachim Axelsson

Ordförande / Ledare barn / Ledare vandring

joachim.axelsson@friluftsframjandet.se

070-315 90 45

Johan Hägglund

Ledare vandring / Styrelseledamot

johan.hagglund@friluftsframjandet.se

070-730 40 39

Mattias Darlin

Ledare barn / Valberedning

mattias.darlin@friluftsframjandet.se

070-446 14 63

Dagordning årsmötet

Verksamhetsberättelser

Årsredovisning för Friluftsfrämjandet Västervik

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan och budget