Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-12-02)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Förskola

Med ett samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet kan förskolor i Kolmården inrikta sig som Skogsmulle-förskola eller I Ur och Skur-förskola. Barnen får glädje i naturen och vi erbjuder utbildningar och inspirationsmaterial riktat till alla förskolor som har avtal med oss.

Med utomhuspedagogik som redskap tillgodoser vi barnens möjlighet till rörelse och stimulerar deras tänkande, samtidigt som vi levandegör läroplanens intentioner. Utöver detta får barnen med sig viktiga kunskaper och värderingar kring natur och miljö som de med stolthet bär med sig vidare i livet.  

Vi erbjuder utbildningar och inspirationsmaterial riktat till alla förskolor som har avtal med oss.

Läs mer om förskolornas samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet

Kolmårdstrollen

Kolmårdstrollens förskola har samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet och har skogsmulleverksamhet.