Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Valberedning och revisorer

Valberedning och revisorer väljs av årsmötet med en mandattid av ett år.

Valberedning

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse valberedning för 2019

Revisor 1/2019 Sven Carlson

scsvempa38@gmail.com

0703449910

Revisor 2/2019 Anders Johansson

fam_johansson666@hotmail.com

0706300462

Revisorsuppleant 2019 Mats Einarsson

mats.a.einarsson@gmail.com

0703012402