Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Förväntanssynk med barnledare, samt tips-o-trix

Information till dig som är barnledare inom Skogsmulle och skogens värld samt Vildmarksäventyr.

Hej! Kul att du vill vara ledare här hos oss!  

Vi har satt ihop lite information som ska underlätta för dig som ny barnledare i vår lokalavdelning. Har du frågor är det bara att du hör av dig till någon av de andra ledarna eller till någon i styrelsen, vi hjälper gärna till. 

Förväntningar på dig som barnledare 

I utbyte mot att vi betalar din utbildning till barnledare förväntar vi oss att du:  

 • Håller verksamhet under minst fyra terminer eller motsvarande fyra grupper.  

Som ledare förväntar vi oss också att du:  

 • Visar utdrag ur belastningsregistret vart 3:e år.  
 • Är verksam minst 10 timmar per år för att behålla ledarrollen.   
 • Delta i fortbildarna för ledare som lokalavdelningen erbjuder 
 • Har uppdaterade kunskaper i första hjälpen.  
 • Har en säkerhetsplan för ditt äventyr. LÄNK?  

Planera din barngrupp 

Du planerar själv din barngrupps träffar och termin vad gäller innehåll och upplägg.  

Till hjälp för din planering har du:  

Lite hjälp på vägen:  

 • Gör en terminsplanering för att ha en struktur över träffarna.  
 • 1-1,5 h lämplig tid för Öppna skogsgläntan och Skogsknopp.  
 • 2 h lämplig tid för Skogsknytt och Skogsmulle.  
 • 3-4 timmar lämplig tid för Strövare. 
 • För de yngre grupperna är en och samma mötesplats lämpligt.  
 • 10-15 barn är rekommenderat antal i grupperna. 
 • Håll gärna minst fyra träffar per termin.  
 • Vi rekommenderar två ledare och en-två hjälpledare per barngrupp. Grupper där förälder deltar kan hållas av färre ledare men det är alltid roligt med ledarkollegor.   

Bra platser för barnverksamhet:  

 • Torvallaskogen 
 • Torvallabäcken 
 • Markussonsbodarna 
 • Skidleken Frösön 
 • Odensalaskogen 

 

Åldersindelning av barngrupper 

I Frösö LA har vi valt följande ålderindelning av grupperna:  

Öppna skogsgläntan – barn till föräldralediga eller andra daglediga personer med barn upp till skolåldern.  

Skogsknopp – 2-3 år 

Skogsknytt – 3-4 år 

Skogsmulle – 5-6 år (upp till och med förskoleklass) 

Strövare – 7-9 år (motsvarande klass 1-3) 

Frilufsare – 10-13 år (motsvarande klass 4-6) 

Hur mycket får gruppen kosta?

Du bestämmer själv hur mycket pengar du behöver för gruppens verksamhet, till exempel för inköp av avslutningsfika, avslutningspresent eller annat material som ni önskar under terminen. Minst 50 kr/barn ska dock gå till lokalavdelningen för att bekosta ledarutbildning, profilkläder, utrustning med mera.

Generellt har vi haft låga avgifter inom vår LA, från 100-150 kr i Knopp/knyttegrupp till ca 150-250 kr i Strövargrupp. Delvis beror det på att vi har haft ett lager med pins, kåsor, nyckelringar, gnuggisar med mera som gjort att inköpen har varit få. Det beror även på att aktiviteterna inte har omfattat hyra av utrustning, stugor med mera. Om du vill beställa saker från webshopen (Friluftsfrämjandet’s butik (friluftsframjandet.se)) till avslutningen är det bra att planera detta redan från start för att kunna samordna med övriga gruppers inköp. Meddela grenledare om önskade inköp.

Utöver gruppernas mindre utgifter så finns det 5000 kr/år avsatta för att utveckla barnverksamheten under några år. Har du önskemål om större inköp så meddela grenledare.

Reseersättning

Du som ledare har möjlighet att få reseersättning för aktiviteter som kräver längre transporter kring äventyret. Du bör dock budgetera för denna ersättning inom äventyret.

Grundprincipen är att reseersättning ska utgå för resor inom verksamheten.

Följande gäller:

Reseersättning bör i största utsträckning budgeteras inom den egna verksamheten. Olika verksamheter har dock olika möjligheter att dra in pengar så prata med din grenledare om du behöver något utöver nedanstående.

 • Reseersättning utgår inte för resor inom Östersund/Frösö tätort.
 • Reseersättning utgår inte för transport för ledare som bor utanför stan och har verksamhet i stan.
 • Reseersättning kan utgå även för rekturer.
 • Minimideltagarantal behöver sättas för äventyr som medför höga kostnader.

Publicera äventyret på Hitta äventyr 

Du publicerar själv ditt äventyr på Hitta äventyr. Några saker att tänka på:   

 • Förtydliga att det endast är barnet som anmäls i grupper där förälder deltar.  
 • Använd gärna förtur för tidigare deltagare. Länk till anmälan skickas ut via Kontakta deltagare på tidigare äventyr.  
 • Välj ålderskontroll för att få rätt deltagare till gruppen.  
 • Betalning via webbetalning.  
 • Anmäl ledarbarn (som går gratis) via Deltagarlistan – Lägg till deltagare. Ange betalningssätt kontant för dessa barn.  
 • Du kan välja att även låta hjälpledares barn delta gratis.  

Skicka gärna välkomstbrev med mera information 

Skicka gärna ett välkomstbrev/informationsbrev till deltagare innan första träffen. 

Under äventyret 

 • Skicka ut ett mail om det är något särskilt inför en viss träff, ex. galonkläder om vattenaktiviteter. Ibland kan det vara bra bara för att påminna om att är det en träff.  
 • Ha en säkerhetsplan.  
 • Ha med första hjälpen väska. Även brandfilt om eld förekommer.  
 • Använd gärna ledarväst eller andra profilkläder.  
 • Ha med deltagarlista med viktig information samt telefonnummer.  
 • Fyll i närvaro för varje träff samt om ytterligare deltagare finns med (läggs till vid rapportering på slutet).  
 • Be eventuella deltagare som är listade i Östersunds LA att byta till Frösö LA. Byte sker via medlem@friluftsframjandet.se.   

Efter äventyret 

 • Rapportera äventyret via Äventyrshanteraren. Kom ihåg att lägga till timmar för er som deltagit som ledare, för deltagande förälder samt om extra deltagare funnits under terminen. 
 • Redovisa dina utlägg med originalkvitton till vår kassör.  
 • Lämna tillbaka eventuellt lånat material.  
 • Rapportera gärna aktiviteter för barn över X år till Östersunds kommun: https://www.ostersund.se/uppleva-och-gora/bidrag-och-foreningsbidrag.html 

Material och utrustning 

Som barnledare får du eller får du låna:  

 • En mössa  
 • En ledarväst (återlämnas när du slutar som ledare) 
 • Första förband (återlämnas om du slutar inom 2 år, annars får du behålla den) 

Exempel på material som finns att tillgå i förråd eller hos andra ledare:  

 • Presenningar 
 • FF tarp 
 • Djur till öppna skogsgläntan 
 • Knivar och sågar  
 • Kök med spritbrännare 
 • Snöskor barn och vuxen 
 • Luppar 
 • Alla möjliga små saker till aktiviteter kan finnas hos olika ledare, fråga på J  

Möjligheter till fortbildning 

Vi ser gärna att du som är ledare deltar i fortbildningsmöjligheter. Framför allt vill vi att du deltar på utbildning i Första hjälpen barn när sådan erbjuds.  

Kontaktvägar och information om Frösö LA 

Se till att du blir tillagd som medlem i Messengergrupp FF barnledare, där sprids mycket information.  

Ordförande i föreningen kontaktar du genom e-post:  froson@friluftsframjandet.se  

Grenledare barn kontaktar du genom e-post: erika.blank@friluftsframjandet.se  

Information om årsmöten hittar du på: https://www.friluftsframjandet.se/regioner/mitt/lokalavdelningar/froson/  

Mest information hittar du på vår FB-sida: https://www.facebook.com/friluftsframjandet.froson