Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Region  Mitt stämma 2020

2020-04-06

Den 25-april är det dags för Friluftsfrämjandet Region Mitts stämma. Stämman kommer hållas i Teams.Välkommen på regionstämma 2020!

Region Mitt strävar efter att genomföra regionstämman på ett roligt, tryggt och säkert sätt. P.g.a. det rådande läget med Covid-19 har Regionstyrelsen beslutat att regionstämman den 25 april 2020 ska genomföras digitalt via plattformen Teams. 

För att kunna förbereda och säkerställa att stämman blir så bra som möjligt ber vi nu samtliga lokalavdelningar att så snabbt som möjligt se till att de utsedda ombuden registrerar sig för regionstämman i aktivitetshanteraren: https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/intern-organisation/mote/regionstamma-i-arbra-friluftsframjandet-region-mitt/

Kravet på ombuden är att de måste ha en e-postadress och de måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling under den 25 april då stämman genomförs. 

Samtliga stämmohandlingar finns att läsa här: 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/mitt/dokument/stammor/region-mitt-stamma2020/

Preliminära hålltider:

  • kl. 08:30- 09:00 registrering/inloggning
  • kl. 09:00 stämman öppnas
  • kl. 12:00 lunch
  • kl. 13:00 vid behov så fortsätter stämman.

Inplanerade pauser kommer tilläggas i det slutgiltiga programmet. Mer information skickas till anmälda stämmodeltagare.

 

Med hopp om en lyckad regionstämma,
vänliga hälsningar från styrelsen Region Mitt:
Jörg Bassek, Ordförande
Anneli Funcke, Hans Levander, Marina Larsson, André Axelsson, Angelica Kenntoft och Jonas Viltfare