Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Examinering av nya långfärdsskridskoledare

2019-02-27

Söndagen den 17 februari erbjöd Mälaren i Västerås goda isförhållanden och ett gynnsamt väder. Då tog sex duktiga långfärdsskridskoledare ”examen” under ledning av Region Mitt och Östs utbildningsteam i långfärdsskridsko. Läs kursledarteamets rapport från helgen.

Att utbilda sig till långfärdsskridskoledare är en stegvis resa. I februari genomförde kursledare från Region Mitt och Öst tillsammans en steg 3- utbildning, vilket också innebär att man som ledare genomgår en slags examination. Tre kursledare fanns på plats och sex långfärdsskridskoledare hade tagit chansen att vässa sig ett steg till. Under dagen fick deltagarna i tur och ordning leda en långfärdsskridskogrupp och som avslutning göra en tillämpad plurrning och byta till egna torra kläder (som man har med sig i sin egen ryggsäck).

Ledarturen började med en kort introduktion av kursledarna Anders Hedlund och Tommy Rosén om innehållet under dagen. Eleverna fick före examensdagen uppgift att förbereda att leda en långfärdsskridskotur med hjälp av en digital karta som utsänts. Sedan fick eleverna ledarflaggan, utse köledare och i tur och ordning leda en tur med de övriga deltagarna som grupp med Tommy Rosén som ”passiv ” examinatör.

Ledarturen - att leda en långfärdsskridskogrupp

Turen gick över Mälarens mycket pedagogiska stöpisar, över plogade banor, lustiga svarta hål, runt öar och i vikar. Det kulturella inslaget bestod av att alla nya ledare fick berätta något från det område där vi åkte. Det blev allt från lokala sanningar till ”rövarhistorier” och vi åkte alla ”11-stadsloppet i Holland, ledda av en av de nya ledarna.

Under turerna fick eleverna hålla koll på kartan, lösa uppkomna incidenter såsom ”flykt” från rännan när en stor båt kom in mot Västerås och vi började känna oss små, ta hand om en vinglande deltagare som ramlade. Men med hjälp av duktiga kamrater kom han snabbt på benen igen. Ingen av de alternativa räddningsvägarna behövde användas idag.

Lunch i form av medförd matsäck och korvgrillning vid värmande öppen eld avnjöts på Östra Holmen söder om Västerås. Erfarenhetsutbyte och glada historier bidrog till trevnaden och sammanhållningen.

Sedan fortsatte övningarna på eftermiddagen med reflektioner, ledarbyten, frågor, påpekanden och ifrågasättanden och åkning till plurrövningen.

Plurrningen - att göra en tillämpad plurrning med ombyte

De ledarledda turerna avslutades vid fyrskeppet Svenska Björn på Öster Mälarstrand där kursledare Hans Levander ledde plurrningsövningen. Här fanns en bred vak där isen tunnade ut gradvis och kunde ge en illusion av att man gick ned sig överraskande. Hans instruerade och gjorde indelning i två grupper. Säkrade med en lina plurrade eleverna en efter en.

I vaken blåstes i visselpipan, var och en kastade sin livlina till en tänkt räddare men tog sig därefter upp själva utan hjälp. Alla visade stor sinnesnärvaro och vidtog alla åtgärder på ett korrekt sätt.

Den plurrande hjälptes sedan med av- och påklädning av en ”torr” kamrat. Alla långfärdsskridskoåkare, som är korrekt utrustade, har ett fullständigt ombyte i täta förpackningar som tillika utgör flythjälpmedel. Man hjälptes åt att vrida vattnet ur den blöta utrustningen för att minska vikten.

Den nya ”Kraftlinan” visades av Tommy. Den minskar dragkraftsbehovet i räddningslinan med 50% som kan vara bra vid räddning av tyngre, äldre eller skadade som ”plurrat”

Hans Levander hade till sist en genomgång där han konstaterade att samtliga gjort alla åtgärder rätt.

 Efter tur och plurrövningen avslutade Ander Hedlund med examen, utdelning av certifikat och muntlig utvärdering. Alla eleverna var nöjda med kursen och kände sig nu väl skickade att genomföra sina ledarturer på hemmavatten tillsammans med sina mentorer.

Utbildningen till långfärdsskridskor - en utbildning i flera steg

Utbildningen började med Steg 1 i Hudiksvallstrakten den 3-4 februari 2018. Här fick eleverna lära sig iskunskap, utrustning, säkerhetsregler, sjukvård och åkteknik. Under kursdagarna föll vinterns största snömängder i Hudiksvall så de tänkta praktiska övningarna fick ersättas med åkteknik på en plogad bana i Iggesund. Här gjorde en av eleverna, Christian Andersson, en utmärkt insats att lära ut åkteknik. Förplägnaden utgjordes av självhushåll och vid och eftermåltiden på kvällen hade vi ett trevligt samkväm.

Steg 2 genomförde eleverna själva i egen klubb på hemmaplan som hjälpledare och med en erfaren kamrat som mentor.

Steg 3 innebär examination under en dag med iskunskap och övning att leda tur och om det står att läsa under rubrikerna Ledarturen och Plurrningen, i texten ovan.

Steg 4 är ett steg som handlar om att öka sina ledarkunskap och skaffa mera erfarenheter tillsammans med sina mentorer. Detta steg vidtar nu för våra duktiga examinerade.

Texten är skriven av kursledarteamet. Kompletterande foton finns i Friluftsfrämjandet Region Mitts flöde på Facebook @friluftsframjandetmitt 

 

Vill du bli ledare - långfärdsskridskor?

Den 16-17 mars erbjuder vi en utbildning, steg 1, i Hudiksvall.

Läs mer

Se fler bilder på Facebook

På Region Mitts Facebook finns ett litet bildspel från steg-3-utbildningen på Mälaren, 2019.

Länk till Facebook