Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Medlemsvillkor - GDPR

2018-06-28

Nedanstående villkor måste du godkänna för att kunna bli medlem. Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Friluftsfrämjandet sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, skicka tidningen Friluftsliv och ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden.

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Friluftsfrämjandet sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. All hantering sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och vi som organisation har ett personuppgiftsansvar. Från den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (2016/679), om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På  Datainspektionens webbplats  kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter som behandlas

Friluftsfrämjandet hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokalavdelning. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet t.ex. vid incidenthanteringar.

Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, kunna informera dig kring bokade aktiviteter, för att du ska få medlemstidningen Friluftsliv och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap, våra inkommande äventyr (dina registrerade intressen) och dina medlemserbjudanden.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra lokalavdelningar om Friluftsfrämjandet bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Önskar du inte mottaga denna typ av erbjudanden via epost så kan du själv spärra dig mot dessa utskick på  Din profil. Lokalavdelningar kan också använda uppgifterna för att få bidrag från respektive kommuner.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. Eftersom du har din hemvist i en lokalavdelning kan denna förening behandla uppgifterna på samma sätt.

Ytterligare behandling om du är ledare

Om du har ett ledaruppdrag, sparar vi dina personuppgifter samt uppgifter om ledarhistorik som krävs för att administrera och garantera att dina ledarkompetenser inte försvinner, registrera dina utbildningar och hantera underlag för meriteringar inom Friluftsfrämjandet.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag. Din ledar- eller funktionärsbehörighet avgör i vilken utsträckning du har tillgång till info från medlemsregistret.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap spar vi i vårt medlemsregister. Då Friluftsfrämjandet har en rad utmärkelser samt att många medlemmar som upphör att vara medlemmar återvänder, lagrar vi dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik - även om ditt medlemskap upphör. Vi sparar uppgifterna upp till ett (1) år efter senaste förfallodatum på fakturan. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar då dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och annan medlemshistorik.

Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Friluftsfrämjandets riksorganisation eller så kan du höra av dig till Datainspektionen.

Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till  Datainspektionen.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution av Magasin Friluftsliv eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Friluftsfrämjandet samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Distansavtalslagen

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknar ditt medlemskap på friluftsframjandet.se eller via telefon. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta vår medlemsservice per mail  medlem@friluftsframjandet.se  eller telefon 08-447 44 40 innan ångerfristen går ut. Om du vill kan du använda dig av Konsumentverkets standardformulär som du hittar på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp.

Tidningen Magasin Friluftsliv

4 ex av vårt fina Magasin Friluftsliv ingår i medlemskapet. OBS: Tidning skickas bara till adresser i Sverige. Kontakta oss om du har frågor.

Ha koll via Min profil

Via webbtjänsten  Min profil  kan du logga in för att se och ändra dina personuppgifter, skriva ut ditt digitala medlemskort, övrig medlemskapshantering (byta lösenord, välj intressen, avregistrera dig från nyhetsbrevet, etc). Du kan också se vad du har samtyckt till. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till:

Friluftsfrämjandet Riks 

Medlemsavdelningen 

Instrumentvägen 14 

126 53 HÄGERSTEN

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på:  medlem@friluftsframjandet.se.

Friluftsfrämjandet Riksorganisationen maj 2018