Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

I Ur och Skur

Hur kan vi bryta det ökande stillasittandet och bidra till ett rörligare liv som forskningen förespråkar och samtidigt öka lusten till lärande? Ett sätt är att låta utevistelse ta större plats på schemat. I Ur och Skur, en uppskattad heltidsverksamhet som sprider rörelseglädje och kunskap bland tusentals barn och elever runt om i landet.

På en förskola eller skola inom I Ur och Skur gör pedagogerna didaktiska val och planerar in långa stunder för utevistelse. Här är undervisning, friluftsliv och vistelse i naturen snarare regel än undantag då uterummet används som lärmiljö och är ett lika självklart inslag som lokalerna inomhus. 

Medvetet ledarskap

Genom I Ur och Skur får du utbildning inom pedagogiken, ett koncept kopplat till läroplan och skollag. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i upplevelse-baserat lärande och ett medupptäckande och medagerande förhållningssätt. Som pedagog får du möjlighet att utveckla dig genom ett medvetet reflekterande ledarskap. Självklart får du också ta del av väl beprövade redskap för att jobba med utomhuspedagogik. 

Hållbar utveckling

Undervisningen genomsyras av ett hållbart synsätt och en miljöplan som även den tar sig i uttryck i praktisk handling. Barnen ska till exempel få handlingsberedskap genom att källsortera, återanvända och kompostera. Att odla för att skapa förståelse för kretsloppet är ett typiskt moment inom I Ur och Skur. 

Vad får barnen med sig?

Barnen som har förmånen att gå på I Ur och Skur, ges förutsättningar att utveckla kunskap och färdighet inom friluftslivsaktiviteter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas kunskaper inom bland annat språk, matematik och natur- och miljökunskap.

Förskolor i Sollentuna 

I Ur och Skur Grodan
Annerovägen 6 
08-626 9071

I Ur och Skur Skogsbrynet
Skogstorpsvägen 372
08-352 554

I Ur och Skur Skogsigelkotten
Västerled 20
08-754 84 82

I Ur och Skur Tigertassen
Soldatvägen 44
08-754 64 10

I Ur och Skurkojan
Lomv.23 (Box 8059)
08-792 02 01