Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Barns rätt till lek, vila och fritid

Att som barn få klättra över bergskullarna, susa nedför backen, ligga raklång i mossan och höra fågelkvittret. Åka skridskor, packa ryggsäcken, leka kurragömma bakom stenarna. Det bör vara en självklarhet, och är en rättighet som vi varje dag måste fortsätta värna om.

Barnkonventionen är sedan januari 2020 lag i Sverige och många av dess artiklar är centrala i Friluftsfrämjandets verksamhet. De handlar om barns rätt till trygghet, utveckling, att bli lyssnade på och alla barns lika värde. Men när FN för drygt fyrtio år sedan påbörjade arbetet med barnkonventionen var inte leken i fokus. Artikel 31, barns rätt till lek, vila och fritid, tycktes vara flummig.

–Friluftsfrämjandet som redan då länge visat barn ut i naturen var med och kämpade för att artikeln tillslut togs med. Idag, i en mer stillasittande vardag är det viktigt att vi som arbetar med barn lägger grunden till en hälsosam vardag, med lek och rörelse som bas. Naturen en självklar plats för det, säger Johanna som är rektor på I Ur och Skur Järvastaden.

Viktigt med lek

Naturen är som gjord för lek, rörelse och rekreation där barn kan få utmanas, utvecklas, prova nytt och kämpa, men också vila. I de ca 500 förskolor, skolor och fritidshem där Friluftsfrämjandet finns med sin utomhuspedagogik är det en uttalad balans mellan aktivitet och vila, där lek prioriteras högt.

–Barn lär sig oändligt många saker genom att ”bara” leka; så som turtagning, konflikthantering, socialt samspel, förhandling, motorik, inlevelse och problemlösning. I skogen måste barnen använda sin fantasi för att skapa leken, då det inte finns några redan förutbestämda leksaker. Barnen måste prata med varandra vilket gör lek i skogen väldigt språkutvecklande.

Att växelvis bedriva undervisning i naturen ger en lärmiljö som är mer jämlik och tillåtande.

­–Den naturliga miljön med stenar, snubbelrötter, kullar och klätterträd stimulerar motorisk utveckling, barnen blir mer koncentrerade och mindre rastlösa. Barn som vistas mer ute är friskare än de som inte gör det. Naturen lugnar och lämpar sig väl för barn med särskilda behov. Alla barn får det utrymmet de behöver och det finns möjlighet att gå undan om man känner att man vill vara ifred. Det är bara några exempel på den forskning som finns idag.

Barnen leder

–Det betyder att det är barnens intressen som leder framåt. Där är det viktigt att du som ledare själv är nyfiken, lyhörd och följer med. Nyfikenhet smittar, påverkar och det skapas ett ömsesidigt förtroende mellan dig och barngruppen. Barnen känner sig delaktiga. Alla är välkomna att delta utifrån sina förutsättningar. Vi gör inte skillnad på killar, tjejer eller vad en identifierar sig som. Vi utgår från individens förmåga där alla kan utvecklas i egen takt, utan tävlingsinslag och krav på prestation. Alla ska komma till tals utifrån sin ålder och mognad, och i den utsträckning det går planerar vi verksamheten tillsammans med barnen.

Alla Friluftsfrämjandets ledare och pedagoger erbjuds utbildning i barnkonventionen. Från hösten 2020 är den obligatorisk och ska ge ökad kunskap och förmåga att sätta sig in barnets situation och fatta beslut för barnets bästa.

–Det är viktigt att vi pratar om barnkonventionen med varandra och med barnen. Vi ska reflektera och ifrågasätta saker vi ser i vardagen. Hur blev det nu? Kunde vi gjort annorlunda för att stärka barnens inflytande ytterligare?

Hitta äventyr för barn

Visar 0 av 0 äventyr Hittar du inte det du söker? Gör en avancerad sökning